STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TRK (TRAKCJA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 242 058,00 317 518,00 274 497,00 186 455,00 236 996,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 505,00 2 329,00 -92 315,00 -2 599,00 -18 244,00
Zysk (strata) brutto 9 712,00 135,00 -106 780,00 -4 559,00 -18 772,00
Zysk (strata) netto 10 927,00 -82,00 -87 961,00 -3 327,00 -15 579,00
Aktywa razem 1 167 915,00 1 255 547,00 1 256 817,00 1 276 507,00 1 308 468,00
Kapitał własny 627 376,00 627 307,00 539 705,00 536 379,00 520 809,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 51 399,55 51 399,55 51 399,55 51 399,55 51 399,55
Wartość księgowa na jedną akcję 12,21 12,21 10,50 10,44 10,13
Zysk (strata) na jedną akcję 0,21 -0,00 -1,71 -0,07 -0,30
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 373 755,00 518 321,00 463 476,00 228 504,00 426 918,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 600,00 10 983,00 -109 908,00 -20 673,00 -17 595,00
Zysk (strata) brutto 2 748,00 9 191,00 -113 659,00 -22 454,00 -22 549,00
Zysk (strata) netto 1 720,00 6 508,00 -96 825,00 -15 487,00 -20 260,00
Aktywa razem 1 525 868,00 1 659 988,00 1 542 936,00 1 541 175,00 1 662 274,00
Kapitał własny 741 332,00 741 449,00 645 539,00 629 516,00 605 132,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 51 399,55 51 399,55 51 399,55 51 399,55 51 399,55
Wartość księgowa na jedną akcję 14,42 14,43 12,56 12,25 11,77
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,13 -1,88 -0,30 -0,39
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 966 084,00 763 399,00 826 198,00 858 281,00 1 004 295,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 57 000,00 30 094,00 9 714,00 18 972,00 -101 566,00
Zysk (strata) brutto 59 264,00 41 638,00 29 730,00 35 741,00 -107 973,00
Zysk (strata) netto 49 797,00 35 161,00 28 699,00 32 040,00 -86 687,00
Aktywa razem 1 072 553,00 919 161,00 1 014 058,00 1 109 175,00 1 256 817,00
Kapitał własny 581 244,00 613 327,00 625 311,00 631 598,00 539 705,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 51 399,55 51 399,55 51 399,55 51 399,55 51 399,55
Wartość księgowa na jedną akcję 11,31 11,93 12,17 12,29 10,50
Zysk (strata) na jedną akcję 0,97 0,68 0,56 0,62 -1,69
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 601 674,00 1 329 180,00 1 381 173,00 1 374 291,00 1 560 648,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 85 844,00 76 726,00 73 792,00 38 118,00 -117 092,00
Zysk (strata) brutto 68 814,00 72 684,00 67 331,00 33 127,00 -127 404,00
Zysk (strata) netto 49 537,00 50 203,00 54 685,00 31 429,00 -111 006,00
Aktywa razem 1 445 816,00 1 306 357,00 1 396 733,00 1 442 280,00 1 542 936,00
Kapitał własny 671 910,00 722 341,00 771 137,00 756 979,00 645 539,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 51 399,55 51 399,55 51 399,55 51 399,55 51 399,55
Wartość księgowa na jedną akcję 13,07 14,05 15,00 14,73 12,56
Zysk (strata) na jedną akcję 0,96 0,98 1,06 0,61 -2,16
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
22.11.2017 2019 Noble Securities 1 530 000 38 000 -
22.11.2017 2018 Noble Securities 150 000 25 000 -
22.11.2017 2017 Noble Securities 144 300 17 000 -
25.09.2012 2013 DM BZ WBK 1 799 300 47 500 -
25.09.2012 2014 DM BZ WBK 1 858 600 35 800 -
25.09.2012 2012 DM BZ WBK 1 618 100 31 700 -
05.09.2012 2011 DM BZ WBK 2 143 600 109 400 -
17.02.2009 2009 DM BDM S.A. 889 600 57 300 -
17.02.2009 2010 DM BDM S.A. 964 500 59 700 -