STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TRK (TRAKCJA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 186 455,00 236 996,00 210 933,00 199 826,00 140 730,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 599,00 -18 244,00 -56 579,00 -63 788,00 -8 858,00
Zysk (strata) brutto -4 559,00 -18 772,00 -66 232,00 -186 004,00 -15 816,00
Zysk (strata) netto -3 327,00 -15 579,00 -54 043,00 -176 730,00 -13 200,00
Aktywa razem 1 276 507,00 1 308 468,00 1 473 810,00 1 228 461,00 1 202 828,00
Kapitał własny 536 379,00 520 809,00 466 742,00 349 925,00 336 593,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 51 399,55 51 399,55 51 399,55 86 450,98 86 450,98
Wartość księgowa na jedną akcję 10,44 10,13 9,08 4,05 3,89
Zysk (strata) na jedną akcję -0,07 -0,30 -1,05 -2,04 -0,15
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 228 504,00 426 918,00 426 970,00 358 382,00 217 374,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -20 673,00 -17 595,00 -45 455,00 -204 667,00 -25 252,00
Zysk (strata) brutto -22 454,00 -22 549,00 -55 823,00 -212 543,00 -34 194,00
Zysk (strata) netto -15 487,00 -20 260,00 -45 755,00 -203 928,00 -28 954,00
Aktywa razem 1 541 175,00 1 662 274,00 1 739 234,00 1 484 320,00 1 475 244,00
Kapitał własny 629 516,00 605 132,00 567 426,00 420 243,00 404 388,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 51 399,55 51 399,55 51 399,55 86 450,98 86 450,98
Wartość księgowa na jedną akcję 12,25 11,77 11,04 4,86 4,68
Zysk (strata) na jedną akcję -0,30 -0,39 -0,89 -2,36 -0,34
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 763 399,00 826 198,00 858 281,00 1 004 295,00 834 210,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 30 094,00 9 714,00 18 972,00 -101 566,00 -141 209,00
Zysk (strata) brutto 41 638,00 29 730,00 35 741,00 -107 973,00 -275 566,00
Zysk (strata) netto 35 161,00 28 699,00 32 040,00 -86 687,00 -249 678,00
Aktywa razem 919 161,00 1 014 058,00 1 109 175,00 1 256 817,00 1 228 461,00
Kapitał własny 613 327,00 625 311,00 631 598,00 539 705,00 349 925,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 51 399,55 51 399,55 51 399,55 51 399,55 86 450,98
Wartość księgowa na jedną akcję 11,93 12,17 12,29 10,50 4,05
Zysk (strata) na jedną akcję 0,68 0,56 0,62 -1,69 -2,89
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 1 329 180,00 1 381 173,00 1 374 291,00 1 560 648,00 1 440 774,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 76 726,00 73 792,00 38 118,00 -117 092,00 -288 390,00
Zysk (strata) brutto 72 684,00 67 331,00 33 127,00 -127 404,00 -313 369,00
Zysk (strata) netto 50 203,00 54 685,00 31 429,00 -111 006,00 -285 430,00
Aktywa razem 1 306 357,00 1 396 733,00 1 442 280,00 1 542 936,00 1 484 320,00
Kapitał własny 722 341,00 771 137,00 756 979,00 645 539,00 420 243,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 51 399,55 51 399,55 51 399,55 51 399,55 86 450,98
Wartość księgowa na jedną akcję 14,05 15,00 14,73 12,56 4,86
Zysk (strata) na jedną akcję 0,98 1,06 0,61 -2,16 -3,30
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
22.11.2017 2019 Noble Securities 1 530 000 38 000 -
22.11.2017 2018 Noble Securities 150 000 25 000 -
22.11.2017 2017 Noble Securities 144 300 17 000 -
25.09.2012 2013 DM BZ WBK 1 799 300 47 500 -
25.09.2012 2014 DM BZ WBK 1 858 600 35 800 -
25.09.2012 2012 DM BZ WBK 1 618 100 31 700 -
05.09.2012 2011 DM BZ WBK 2 143 600 109 400 -
17.02.2009 2009 DM BDM S.A. 889 600 57 300 -
17.02.2009 2010 DM BDM S.A. 964 500 59 700 -