STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BRG (BERLING)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 15 363,00 17 549,00 23 006,00 12 284,00 15 232,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 187,00 779,00 2 170,00 -817,00 1 669,00
Zysk (strata) brutto 999,00 810,00 2 511,00 -1 322,00 3 152,00
Zysk (strata) netto 805,00 643,00 2 075,00 -1 078,00 2 545,00
Aktywa razem 78 886,00 78 180,00 77 263,00 74 545,00 79 933,00
Kapitał własny 66 168,00 66 810,00 68 885,00 67 807,00 70 352,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 17 550,20 17 550,20 17 550,20 17 550,20 17 550,20
Wartość księgowa na jedną akcję 3,77 3,81 3,93 3,86 4,01
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 0,04 0,12 -0,06 0,15
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 16 945,00 19 166,00 24 481,00 14 552,00 16 197,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 661,00 2 655,00 4 735,00 -255,00 3 887,00
Zysk (strata) brutto 2 532,00 2 732,00 5 096,00 -638,00 5 569,00
Zysk (strata) netto 2 052,00 2 179,00 4 193,00 -561,00 4 495,00
Aktywa razem 114 053,00 112 046,00 113 696,00 112 271,00 119 263,00
Kapitał własny 98 345,00 100 524,00 104 717,00 104 156,00 108 652,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 17 550,20 17 550,20 17 550,20 17 550,20 17 550,20
Wartość księgowa na jedną akcję 5,60 5,73 5,97 5,94 6,19
Zysk (strata) na jedną akcję 0,12 0,12 0,24 -0,03 0,26
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 81 105,00 65 223,00 66 481,00 77 858,00 68 203,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 987,00 3 336,00 4 070,00 5 492,00 3 319,00
Zysk (strata) brutto 5 235,00 3 231,00 3 086,00 6 137,00 2 998,00
Zysk (strata) netto 4 166,00 2 634,00 2 448,00 4 951,00 2 445,00
Aktywa razem 73 676,00 69 749,00 67 310,00 76 236,00 74 545,00
Kapitał własny 65 332,00 64 105,00 61 288,00 65 362,00 67 807,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 17 550,20 17 550,20 17 550,20 17 550,20 17 550,20
Wartość księgowa na jedną akcję 3,72 3,65 3,49 3,72 3,86
Zysk (strata) na jedną akcję 0,24 0,15 0,14 0,28 0,14
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 84 320,00 71 979,00 72 559,00 83 713,00 75 144,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 618,00 8 913,00 8 762,00 12 183,00 9 797,00
Zysk (strata) brutto 9 068,00 9 034,00 7 762,00 13 387,00 9 721,00
Zysk (strata) netto 7 033,00 7 311,00 6 218,00 10 809,00 7 863,00
Aktywa razem 92 161,00 93 172,00 94 323,00 109 192,00 112 271,00
Kapitał własny 82 688,00 86 138,00 87 091,00 96 293,00 104 156,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 17 550,20 17 550,20 17 550,20 17 550,20 17 550,20
Wartość księgowa na jedną akcję 4,71 4,91 4,96 5,49 5,94
Zysk (strata) na jedną akcję 0,40 0,42 0,35 0,62 0,45