STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BRG (BERLING)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 12 357,00 21 334,00 27 530,00 16 637,00 15 363,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 367,00 927,00 4 378,00 -180,00 1 187,00
Zysk (strata) brutto 581,00 1 534,00 4 054,00 -32,00 999,00
Zysk (strata) netto 468,00 1 215,00 3 282,00 -14,00 805,00
Aktywa razem 70 516,00 78 700,00 78 950,00 76 236,00 78 886,00
Kapitał własny 61 757,00 62 094,00 65 376,00 65 362,00 66 168,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 17 550,20 17 550,20 17 550,20 17 550,20 17 550,20
Wartość księgowa na jedną akcję 3,52 3,54 3,73 3,72 3,77
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,07 0,19 -0,00 0,05
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 13 056,00 24 041,00 28 484,00 18 131,00 16 945,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 136,00 3 553,00 6 215,00 1 278,00 2 661,00
Zysk (strata) brutto 1 708,00 4 210,00 5 956,00 1 512,00 2 532,00
Zysk (strata) netto 1 380,00 3 380,00 4 822,00 1 227,00 2 052,00
Aktywa razem 99 639,00 110 473,00 112 490,00 109 189,00 114 053,00
Kapitał własny 88 471,00 90 973,00 95 795,00 96 293,00 98 345,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 17 550,20 17 550,20 17 550,20 17 550,20 17 550,20
Wartość księgowa na jedną akcję 5,04 5,18 5,46 5,49 5,60
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 0,19 0,28 0,07 0,12
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 78 389,00 81 105,00 65 223,00 66 481,00 77 858,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 769,00 4 987,00 3 336,00 4 070,00 5 492,00
Zysk (strata) brutto 5 345,00 5 235,00 3 231,00 3 086,00 6 137,00
Zysk (strata) netto 4 321,00 4 166,00 2 634,00 2 448,00 4 951,00
Aktywa razem 79 437,00 73 676,00 69 749,00 67 310,00 76 236,00
Kapitał własny 70 610,00 65 332,00 64 105,00 61 288,00 65 362,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 17 550,20 17 550,20 17 550,20 17 550,20 17 550,20
Wartość księgowa na jedną akcję 4,02 3,72 3,65 3,49 3,72
Zysk (strata) na jedną akcję 0,25 0,24 0,15 0,14 0,28
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 81 155,00 84 320,00 71 979,00 72 559,00 83 713,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 065,00 8 618,00 8 913,00 8 762,00 12 183,00
Zysk (strata) brutto 8 817,00 9 068,00 9 034,00 7 762,00 13 387,00
Zysk (strata) netto 6 878,00 7 033,00 7 311,00 6 218,00 10 809,00
Aktywa razem 97 033,00 92 161,00 93 172,00 94 323,00 109 189,00
Kapitał własny 85 099,00 82 688,00 86 138,00 87 091,00 96 293,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 17 550,20 17 550,20 17 550,20 17 550,20 17 550,20
Wartość księgowa na jedną akcję 4,85 4,71 4,91 4,96 5,49
Zysk (strata) na jedną akcję 0,39 0,40 0,42 0,35 0,62