STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SEL (SELENAFM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 124 302,00 133 574,00 127 811,00 117 028,00 154 294,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 760,00 679,00 15 259,00 9 790,00 -15 058,00
Zysk (strata) brutto 29 545,00 -3 411,00 10 296,00 7 770,00 22 722,00
Zysk (strata) netto 29 049,00 -2 522,00 7 944,00 7 184,00 22 257,00
Aktywa razem 528 650,00 530 175,00 491 565,00 514 718,00 542 565,00
Kapitał własny 301 416,00 298 894,00 306 838,00 314 023,00 329 429,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 22 834,00 22 834,00 22 834,00 22 834,00 22 834,00
Wartość księgowa na jedną akcję 13,20 13,09 13,44 13,75 14,43
Zysk (strata) na jedną akcję 1,27 -0,11 0,35 0,32 0,98
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 332 277,00 347 011,00 300 497,00 271 084,00 346 073,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 010,00 29 310,00 4 238,00 10 176,00 24 467,00
Zysk (strata) brutto 17 873,00 17 875,00 5 163,00 9 098,00 21 692,00
Zysk (strata) netto 15 055,00 12 761,00 2 922,00 6 057,00 14 572,00
Aktywa razem 917 962,00 899 723,00 795 239,00 855 585,00 910 404,00
Kapitał własny 428 177,00 434 623,00 425 346,00 432 214,00 438 459,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 22 834,00 22 834,00 22 834,00 22 834,00 22 834,00
Wartość księgowa na jedną akcję 18,75 19,03 18,63 18,93 19,20
Zysk (strata) na jedną akcję 0,66 0,56 0,13 0,27 0,64
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 405 347,00 352 359,00 430 062,00 503 588,00 490 084,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 562,00 -25 530,00 -4 252,00 15 813,00 8 450,00
Zysk (strata) brutto -19 992,00 43 670,00 8 862,00 24 080,00 31 510,00
Zysk (strata) netto -21 448,00 43 498,00 7 127,00 25 822,00 30 515,00
Aktywa razem 410 562,00 494 548,00 527 649,00 468 861,00 491 565,00
Kapitał własny 236 596,00 273 700,00 273 977,00 292 949,00 306 838,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 22 834,00 22 834,00 22 834,00 22 834,00 22 834,00
Wartość księgowa na jedną akcję 10,36 11,99 12,00 12,83 13,44
Zysk (strata) na jedną akcję -0,94 1,91 0,31 1,13 1,34
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 103 387,00 997 867,00 1 013 819,00 1 178 706,00 1 227 971,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 65 648,00 58 906,00 35 631,00 43 434,00 52 295,00
Zysk (strata) brutto 27 963,00 37 957,00 44 756,00 16 203,00 37 263,00
Zysk (strata) netto 20 821,00 26 804,00 32 030,00 6 820,00 26 601,00
Aktywa razem 731 513,00 755 064,00 803 063,00 822 176,00 795 239,00
Kapitał własny 407 812,00 403 436,00 433 576,00 409 622,00 425 346,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 22 834,00 22 834,00 22 834,00 22 834,00 22 834,00
Wartość księgowa na jedną akcję 17,86 17,67 18,99 17,94 18,63
Zysk (strata) na jedną akcję 0,91 1,17 1,40 0,30 1,17
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
06.07.2015 2015 DM BDM S.A. 1 067 200 50 900 -
06.07.2015 2016 DM BDM S.A. 1 100 400 50 600 -
06.07.2015 2012 DM BDM S.A. 1 060 900 4 500 -
06.07.2015 2014 DM BDM S.A. 1 103 400 20 800 -
06.07.2015 2013 1 113 900 20 500 -
07.04.2010 2012 DM BDM S.A. 919 800 38 200 -
07.04.2010 2011 DM BDM S.A. 858 300 31 400 -
07.04.2010 2010 DM BDM S.A. 772 500 23 300 -
12.01.2010 2009 DM BDM S.A. 651 200 4 400 -
12.01.2010 2008 DM BDM S.A. 529 600 14 300 -