STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LRQ (LARQ)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 121,00 121,00 87,00 88,00 82,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -17 666,00 -14 277,00 -590,00 -8 237,00 -3 989,00
Zysk (strata) brutto -17 679,00 -14 952,00 -1 348,00 -8 290,00 -4 111,00
Zysk (strata) netto -14 321,00 -12 291,00 -1 025,00 -6 843,00 -3 524,00
Aktywa razem 149 942,00 135 543,00 134 585,00 127 317,00 123 081,00
Kapitał własny 133 764,00 121 406,00 120 669,00 113 826,00 110 302,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 767,83 7 767,83 7 992,83 7 992,83 7 992,83
Wartość księgowa na jedną akcję 17,22 15,63 15,10 14,24 13,80
Zysk (strata) na jedną akcję -1,84 -1,58 -0,13 -0,86 -0,44
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'15 IVQ'15 IQ'16 IIQ'16 IIIQ'16
Przychody netto ze sprzedaży 11 889,00 10 666,00 12 695,00 21 468,00 23 769,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -471,00 -2 424,00 -976,00 4 152,00 2 767,00
Zysk (strata) brutto -846,00 -2 565,00 -1 258,00 3 781,00 2 381,00
Zysk (strata) netto -1 137,00 -2 135,00 -1 329,00 2 127,00 1 310,00
Aktywa razem 50 123,00 49 475,00 50 543,00 55 569,00 57 740,00
Kapitał własny 16 433,00 14 588,00 13 267,00 15 391,00 16 930,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 284,50 7 284,50 7 284,50 7 334,50 7 334,50
Wartość księgowa na jedną akcję 2,26 2,00 1,82 2,10 2,31
Zysk (strata) na jedną akcję -0,16 -0,29 -0,18 0,29 0,18
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 29 983,00 8 477,00 5 196,00 932,00 451,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 797,00 -8 227,00 31 784,00 45 885,00 -14 446,00
Zysk (strata) brutto -2 364,00 -8 053,00 31 813,00 45 265,00 -15 886,00
Zysk (strata) netto -2 472,00 -7 841,00 32 150,00 35 550,00 -13 176,00
Aktywa razem 38 747,00 22 416,00 102 204,00 152 274,00 134 585,00
Kapitał własny 21 799,00 14 225,00 93 742,00 136 439,00 120 669,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 284,50 7 284,50 7 334,50 7 767,83 7 992,83
Wartość księgowa na jedną akcję 2,99 1,95 12,78 17,57 15,10
Zysk (strata) na jedną akcję -0,34 -1,08 4,38 4,58 -1,65
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2011 2012 2013 2014 2015
Przychody netto ze sprzedaży 64 646,00 59 529,00 41 359,00 52 396,00 43 883,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -301,00 1 305,00 -5 232,00 2 631,00 -9 307,00
Zysk (strata) brutto -393,00 1 647,00 -6 991,00 1 155,00 -10 587,00
Zysk (strata) netto -909,00 932,00 -7 371,00 -294,00 -10 229,00
Aktywa razem 51 930,00 55 985,00 45 840,00 58 864,00 49 475,00
Kapitał własny 31 167,00 32 129,00 24 385,00 24 592,00 14 588,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 284,50 7 284,50 7 284,50 7 284,50 7 284,50
Wartość księgowa na jedną akcję 4,28 4,41 3,35 3,38 2,00
Zysk (strata) na jedną akcję -0,13 0,13 -1,01 -0,04 -1,40
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
10.04.2008 2007 DM BOŚ S.A. 28 000 2 760 -
10.04.2008 2008 DM BOŚ S.A. 51 000 5 090 -