STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LRQ (LARQ)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 87,00 88,00 82,00 72,00 78,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -590,00 -8 237,00 -3 989,00 -10 392,00 -11 331,00
Zysk (strata) brutto -1 348,00 -8 290,00 -4 111,00 -10 460,00 -11 607,00
Zysk (strata) netto -1 025,00 -6 843,00 -3 524,00 -8 565,00 -9 725,00
Aktywa razem 134 585,00 127 317,00 123 081,00 115 107,00 103 775,00
Kapitał własny 120 669,00 113 826,00 110 302,00 101 739,00 92 014,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 992,83 7 992,83 7 992,83 8 016,17 8 016,17
Wartość księgowa na jedną akcję 15,10 14,24 13,80 12,69 11,48
Zysk (strata) na jedną akcję -0,13 -0,86 -0,44 -1,07 -1,21
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'15 IVQ'15 IQ'16 IIQ'16 IIIQ'16
Przychody netto ze sprzedaży 11 889,00 10 666,00 12 695,00 21 468,00 23 769,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -471,00 -2 424,00 -976,00 4 152,00 2 767,00
Zysk (strata) brutto -846,00 -2 565,00 -1 258,00 3 781,00 2 381,00
Zysk (strata) netto -1 137,00 -2 135,00 -1 329,00 2 127,00 1 310,00
Aktywa razem 50 123,00 49 475,00 50 543,00 55 569,00 57 740,00
Kapitał własny 16 433,00 14 588,00 13 267,00 15 391,00 16 930,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 284,50 7 284,50 7 284,50 7 334,50 7 334,50
Wartość księgowa na jedną akcję 2,26 2,00 1,82 2,10 2,31
Zysk (strata) na jedną akcję -0,16 -0,29 -0,18 0,29 0,18
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 8 477,00 5 196,00 932,00 451,00 321,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -8 227,00 31 784,00 45 885,00 -14 446,00 -33 949,00
Zysk (strata) brutto -8 053,00 31 813,00 45 265,00 -15 886,00 -34 468,00
Zysk (strata) netto -7 841,00 32 150,00 35 550,00 -13 176,00 -28 657,00
Aktywa razem 22 416,00 102 204,00 152 274,00 134 585,00 103 775,00
Kapitał własny 14 225,00 93 742,00 136 439,00 120 669,00 92 014,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 284,50 7 334,50 7 767,83 7 992,83 8 016,17
Wartość księgowa na jedną akcję 1,95 12,78 17,57 15,10 11,48
Zysk (strata) na jedną akcję -1,08 4,38 4,58 -1,65 -3,58
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2011 2012 2013 2014 2015
Przychody netto ze sprzedaży 64 646,00 59 529,00 41 359,00 52 396,00 43 883,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -301,00 1 305,00 -5 232,00 2 631,00 -9 307,00
Zysk (strata) brutto -393,00 1 647,00 -6 991,00 1 155,00 -10 587,00
Zysk (strata) netto -909,00 932,00 -7 371,00 -294,00 -10 229,00
Aktywa razem 51 930,00 55 985,00 45 840,00 58 864,00 49 475,00
Kapitał własny 31 167,00 32 129,00 24 385,00 24 592,00 14 588,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 284,50 7 284,50 7 284,50 7 284,50 7 284,50
Wartość księgowa na jedną akcję 4,28 4,41 3,35 3,38 2,00
Zysk (strata) na jedną akcję -0,13 0,13 -1,01 -0,04 -1,40
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
10.04.2008 2007 DM BOŚ S.A. 28 000 2 760 -
10.04.2008 2008 DM BOŚ S.A. 51 000 5 090 -