STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

POZ (POZBUD)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 22 956,00 26 941,00 29 266,00 23 436,00 43 594,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 340,00 2 296,00 1 331,00 1 545,00 6 796,00
Zysk (strata) brutto 1 634,00 1 507,00 -419,00 802,00 4 597,00
Zysk (strata) netto 1 122,00 1 164,00 -418,00 764,00 3 683,00
Aktywa razem 323 143,00 333 218,00 329 604,00 331 346,00 308 639,00
Kapitał własny 153 392,00 168 291,00 154 137,00 154 901,00 158 584,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 26 774,18 26 774,18 26 774,18 26 774,18 26 774,18
Wartość księgowa na jedną akcję 5,73 6,29 5,76 5,79 5,92
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,04 -0,02 0,03 0,14
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 22 627,00 28 954,00 42 837,00 38 284,00 50 289,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 364,00 2 482,00 3 320,00 6 846,00 5 116,00
Zysk (strata) brutto 4 465,00 592,00 2 713,00 6 061,00 2 780,00
Zysk (strata) netto 2 870,00 76,00 2 423,00 4 996,00 2 209,00
Aktywa razem 365 500,00 370 327,00 377 478,00 397 118,00 390 549,00
Kapitał własny 155 930,00 168 379,00 158 428,00 163 425,00 165 634,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 26 774,18 26 774,18 26 774,18 26 774,18 26 774,18
Wartość księgowa na jedną akcję 5,82 6,29 5,92 6,10 6,19
Zysk (strata) na jedną akcję 0,11 0,00 0,09 0,19 0,08
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 195 698,00 211 473,00 147 580,00 101 527,00 109 042,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 382,00 14 294,00 9 140,00 55,00 8 130,00
Zysk (strata) brutto 11 097,00 11 858,00 6 673,00 -3 574,00 4 086,00
Zysk (strata) netto 10 201,00 9 689,00 6 131,00 -4 169,00 3 483,00
Aktywa razem 264 449,00 294 395,00 308 615,00 297 349,00 329 604,00
Kapitał własny 149 192,00 158 881,00 165 012,00 150 655,00 154 137,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 26 774,18 26 774,18 26 774,18 26 774,18 26 774,18
Wartość księgowa na jedną akcję 5,57 5,93 6,16 5,63 5,76
Zysk (strata) na jedną akcję 0,38 0,36 0,23 -0,16 0,13
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 206 321,00 225 059,00 167 564,00 101 527,00 130 458,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 705,00 15 525,00 9 884,00 439,00 13 414,00
Zysk (strata) brutto 11 533,00 12 440,00 7 012,00 -3 190,00 9 092,00
Zysk (strata) netto 10 512,00 10 103,00 6 406,00 -3 798,00 6 984,00
Aktywa razem 283 541,00 317 705,00 333 084,00 322 624,00 377 478,00
Kapitał własny 151 065,00 159 954,00 166 359,00 151 451,00 158 428,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 26 774,18 26 774,18 26 774,18 26 774,18 26 774,18
Wartość księgowa na jedną akcję 5,64 5,97 6,21 5,66 5,92
Zysk (strata) na jedną akcję 0,39 0,38 0,24 -0,14 0,26