STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

POZ (POZBUD)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 26 941,00 29 266,00 23 436,00 43 594,00 27 002,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 090,00 1 537,00 1 545,00 6 796,00 1 992,00
Zysk (strata) brutto 1 301,00 -213,00 802,00 4 597,00 1 318,00
Zysk (strata) netto 958,00 -212,00 764,00 3 683,00 1 090,00
Aktywa razem 326 296,00 329 604,00 331 346,00 308 639,00 297 722,00
Kapitał własny 154 349,00 154 137,00 154 901,00 158 584,00 159 674,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 26 774,18 26 774,18 26 774,18 26 774,18 26 774,18
Wartość księgowa na jedną akcję 5,77 5,76 5,79 5,92 5,96
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 -0,01 0,03 0,14 0,04
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 28 954,00 42 837,00 38 284,00 50 289,00 49 778,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 276,00 3 526,00 6 846,00 5 116,00 3 708,00
Zysk (strata) brutto 386,00 2 919,00 6 061,00 2 780,00 2 911,00
Zysk (strata) netto -130,00 2 629,00 4 996,00 2 209,00 2 403,00
Aktywa razem 364 767,00 377 478,00 397 118,00 390 549,00 369 911,00
Kapitał własny 155 799,00 158 428,00 163 425,00 165 634,00 168 037,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 26 774,18 26 774,18 26 774,18 26 774,18 26 774,18
Wartość księgowa na jedną akcję 5,82 5,92 6,10 6,19 6,28
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 0,10 0,19 0,08 0,09
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 195 698,00 211 473,00 147 580,00 101 527,00 109 042,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 382,00 14 294,00 9 140,00 55,00 8 130,00
Zysk (strata) brutto 11 097,00 11 858,00 6 673,00 -3 574,00 4 086,00
Zysk (strata) netto 10 201,00 9 689,00 6 131,00 -4 169,00 3 483,00
Aktywa razem 264 449,00 294 395,00 308 615,00 297 349,00 329 604,00
Kapitał własny 149 192,00 158 881,00 165 012,00 150 655,00 154 137,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 26 774,18 26 774,18 26 774,18 26 774,18 26 774,18
Wartość księgowa na jedną akcję 5,57 5,93 6,16 5,63 5,76
Zysk (strata) na jedną akcję 0,38 0,36 0,23 -0,16 0,13
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 206 321,00 225 059,00 167 564,00 101 527,00 130 458,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 705,00 15 525,00 9 884,00 439,00 13 414,00
Zysk (strata) brutto 11 533,00 12 440,00 7 012,00 -3 190,00 9 092,00
Zysk (strata) netto 10 512,00 10 103,00 6 406,00 -3 798,00 6 984,00
Aktywa razem 283 541,00 317 705,00 333 084,00 322 624,00 377 478,00
Kapitał własny 151 065,00 159 954,00 166 359,00 151 451,00 158 428,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 26 774,18 26 774,18 26 774,18 26 774,18 26 774,18
Wartość księgowa na jedną akcję 5,64 5,97 6,21 5,66 5,92
Zysk (strata) na jedną akcję 0,39 0,38 0,24 -0,14 0,26