STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IDH


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 1 376,00 627,00 5 701,00 6 084,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -15,00 969,00 355,00 3 742,00 3 046,00
Zysk (strata) brutto -18,00 14 725,00 19 178,00 4 010,00 2 832,00
Zysk (strata) netto -18,00 14 725,00 19 178,00 4 010,00 2 832,00
Aktywa razem 68,00 15 026,00 39 829,00 43 941,00 48 426,00
Kapitał własny -441,00 14 285,00 38 933,00 43 006,00 45 775,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 760 777,27 1 760 777,27 12 201,00 12 201,00 12 201,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,00 0,01 3,19 3,53 3,75
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,01 1,57 0,33 0,23
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'13 IQ'14 IIQ'14 IIIQ'14 IVQ'14
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 156,00 -21,00 -26,00 -7,00 23,00
Zysk (strata) brutto -4 177,00 -51,00 2 432,00 2,00 -50,00
Zysk (strata) netto -3 687,00 -48,00 2 432,00 2,00 -50,00
Aktywa razem 369,00 1 498,00 2 005,00 2 012,00 71,00
Kapitał własny -3 848,00 -2 906,00 338,00 340,00 -1 873,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 760 777,27 1 760 777,27 1 760 777,27 1 760 777,27 1 760 777,27
Wartość księgowa na jedną akcję -0,00 -0,00 0,00 0,00 -0,00
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 40,00 2 200,00 0,00 2 003,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 644,00 -1,00 420,00 -35,00 6 297,00
Zysk (strata) brutto -2 149,00 -121,00 1 612,00 -91,00 38 904,00
Zysk (strata) netto -2 150,00 -121,00 1 612,00 -91,00 38 904,00
Aktywa razem 71,00 113,00 59,00 2,00 39 829,00
Kapitał własny -1 873,00 -1 994,00 -382,00 -473,00 38 933,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 760 777,27 1 760 777,27 1 760 777,27 1 760 777,27 12 201,00
Wartość księgowa na jedną akcję -0,00 -0,00 0,00 0,00 3,19
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 0,00 0,00 0,00 3,19
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2011 2012 2013 2014
Przychody netto ze sprzedaży - 477,00 4 027,00 210,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - -5 479,00 -15 538,00 -2 701,00 -1 652,00
Zysk (strata) brutto - -7 360,00 -78 961,00 -4 802,00 281,00
Zysk (strata) netto - -7 424,00 -79 324,00 -4 411,00 282,00
Aktywa razem - 56 683,00 6 267,00 369,00 71,00
Kapitał własny - 51 879,00 563,00 -3 848,00 -1 873,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 1 200 619,58 1 760 777,27 1 760 777,27 1 760 777,27
Wartość księgowa na jedną akcję - 0,04 0,00 -0,00 -0,00
Zysk (strata) na jedną akcję - -0,01 -0,05 -0,00 0,00