STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IDH


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 5 701,00 6 084,00 8,00 11 566,00 3 245,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 742,00 3 046,00 -1 759,00 9 982,00 1 529,00
Zysk (strata) brutto 4 010,00 2 832,00 1 372,00 14 384,00 1 353,00
Zysk (strata) netto 4 010,00 2 832,00 1 372,00 14 762,00 1 353,00
Aktywa razem 43 941,00 48 426,00 55 567,00 88 720,00 90 362,00
Kapitał własny 43 006,00 45 775,00 47 147,00 59 605,00 60 958,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 201,00 12 201,00 12 201,00 12 201,00 12 201,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,53 3,75 3,86 4,89 5,00
Zysk (strata) na jedną akcję 0,33 0,23 0,11 1,21 0,11
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'13 IQ'14 IIQ'14 IIIQ'14 IVQ'14
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 156,00 -21,00 -26,00 -7,00 23,00
Zysk (strata) brutto -4 177,00 -51,00 2 432,00 2,00 -50,00
Zysk (strata) netto -3 687,00 -48,00 2 432,00 2,00 -50,00
Aktywa razem 369,00 1 498,00 2 005,00 2 012,00 71,00
Kapitał własny -3 848,00 -2 906,00 338,00 340,00 -1 873,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 760 777,27 1 760 777,27 1 760 777,27 1 760 777,27 1 760 777,27
Wartość księgowa na jedną akcję -0,00 -0,00 0,00 0,00 -0,00
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 40,00 2 200,00 0,00 2 003,00 21 058,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1,00 420,00 -35,00 1 302,00 12 708,00
Zysk (strata) brutto -121,00 1 612,00 -91,00 33 874,00 20 296,00
Zysk (strata) netto -121,00 1 612,00 -91,00 33 874,00 20 673,00
Aktywa razem 113,00 59,00 2,00 34 855,00 88 720,00
Kapitał własny -1 994,00 -382,00 -473,00 33 963,00 59 605,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 760 777,27 1 760 777,27 1 760 777,27 12 201,00 12 201,00
Wartość księgowa na jedną akcję -0,00 0,00 0,00 2,78 4,89
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 2,78 1,69
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2011 2012 2013 2014
Przychody netto ze sprzedaży - 477,00 4 027,00 210,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - -5 479,00 -15 538,00 -2 701,00 -1 652,00
Zysk (strata) brutto - -7 360,00 -78 961,00 -4 802,00 281,00
Zysk (strata) netto - -7 424,00 -79 324,00 -4 411,00 282,00
Aktywa razem - 56 683,00 6 267,00 369,00 71,00
Kapitał własny - 51 879,00 563,00 -3 848,00 -1 873,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 1 200 619,58 1 760 777,27 1 760 777,27 1 760 777,27
Wartość księgowa na jedną akcję - 0,04 0,00 -0,00 -0,00
Zysk (strata) na jedną akcję - -0,01 -0,05 -0,00 0,00