STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OPM (OPTEAM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 13 046,00 13 840,00 14 440,00 25 796,00 10 661,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -643,00 0,00 -16,00 464,00 -1 618,00
Zysk (strata) brutto -660,00 747,00 280,00 1 174,00 -1 669,00
Zysk (strata) netto -668,00 879,00 121,00 1 063,00 -1 670,00
Aktywa razem 45 090,00 47 125,00 43 905,00 54 158,00 42 494,00
Kapitał własny 27 762,00 27 820,00 27 941,00 29 019,00 27 349,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 300,00 7 300,00 7 300,00 7 300,00 7 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,80 3,81 3,83 3,98 3,75
Zysk (strata) na jedną akcję -0,09 0,12 0,02 0,15 -0,23
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'10 IIIQ'10 IVQ'10 IQ'11 IIQ'11
Przychody netto ze sprzedaży 11 183,00 14 120,00 25 639,00 12 051,00 17 490,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 323,00 563,00 1 241,00 407,00 519,00
Zysk (strata) brutto 260,00 460,00 1 146,00 342,00 444,00
Zysk (strata) netto 100,00 365,00 1 116,00 283,00 335,00
Aktywa razem 37 964,00 0,00 52 356,00 42 352,00 42 104,00
Kapitał własny 11 175,00 0,00 17 094,00 18 658,00 18 994,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 300,00 7 300,00 7 300,00 7 300,00 7 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,77 0,00 2,34 2,56 2,60
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,05 0,15 0,04 0,05
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 98 042,00 79 697,00 76 958,00 68 508,00 67 122,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 898,00 2 351,00 -7 190,00 -4 158,00 -195,00
Zysk (strata) brutto 3 600,00 2 219,00 26 875,00 -5 533,00 1 540,00
Zysk (strata) netto 2 955,00 1 878,00 21 417,00 -5 460,00 1 393,00
Aktywa razem 57 005,00 50 206,00 60 287,00 48 102,00 54 158,00
Kapitał własny 25 414,00 26 197,00 33 890,00 28 430,00 29 019,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 300,00 7 300,00 7 300,00 7 300,00 7 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,48 3,59 4,64 3,90 3,98
Zysk (strata) na jedną akcję 0,41 0,26 2,93 -0,75 0,19
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2007 2008 2009 2010
Przychody netto ze sprzedaży - 58 496,00 55 719,00 60 186,00 60 098,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 2 781,00 1 892,00 2 214,00 2 646,00
Zysk (strata) brutto - 2 761,00 1 700,00 2 066,00 2 354,00
Zysk (strata) netto - 2 196,00 1 149,00 1 362,00 1 860,00
Aktywa razem - 18 430,00 25 995,00 33 578,00 52 356,00
Kapitał własny - 7 268,00 8 467,00 12 108,00 17 094,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 6 300,00 6 300,00 6 300,00 7 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję - 1,15 1,34 1,92 2,34
Zysk (strata) na jedną akcję - 0,35 0,18 0,22 0,26