STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OPM (OPTEAM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 10 661,00 11 413,00 13 512,00 23 871,00 8 921,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 618,00 -716,00 295,00 2 671,00 -1 908,00
Zysk (strata) brutto -1 669,00 4 927,00 309,00 -1 338,00 -1 890,00
Zysk (strata) netto -1 670,00 3 900,00 263,00 -573,00 -1 895,00
Aktywa razem 42 494,00 50 817,00 54 975,00 59 550,00 50 055,00
Kapitał własny 27 349,00 31 248,00 31 511,00 30 939,00 29 043,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 300,00 7 300,00 7 300,00 7 300,00 7 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,75 4,28 4,32 4,24 3,98
Zysk (strata) na jedną akcję -0,23 0,53 0,04 -0,08 -0,26
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'10 IIIQ'10 IVQ'10 IQ'11 IIQ'11
Przychody netto ze sprzedaży 11 183,00 14 120,00 25 639,00 12 051,00 17 490,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 323,00 563,00 1 241,00 407,00 519,00
Zysk (strata) brutto 260,00 460,00 1 146,00 342,00 444,00
Zysk (strata) netto 100,00 365,00 1 116,00 283,00 335,00
Aktywa razem 37 964,00 0,00 52 356,00 42 352,00 42 104,00
Kapitał własny 11 175,00 0,00 17 094,00 18 658,00 18 994,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 300,00 7 300,00 7 300,00 7 300,00 7 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,77 0,00 2,34 2,56 2,60
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,05 0,15 0,04 0,05
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 79 697,00 76 958,00 68 508,00 67 122,00 59 457,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 351,00 -7 190,00 -4 158,00 -195,00 632,00
Zysk (strata) brutto 2 219,00 26 875,00 -5 533,00 1 540,00 2 228,00
Zysk (strata) netto 1 878,00 21 417,00 -5 460,00 1 393,00 1 920,00
Aktywa razem 50 206,00 60 287,00 48 102,00 54 158,00 59 550,00
Kapitał własny 26 197,00 33 890,00 28 430,00 29 019,00 30 939,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 300,00 7 300,00 7 300,00 7 300,00 7 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,59 4,64 3,90 3,98 4,24
Zysk (strata) na jedną akcję 0,26 2,93 -0,75 0,19 0,26
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2007 2008 2009 2010
Przychody netto ze sprzedaży - 58 496,00 55 719,00 60 186,00 60 098,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 2 781,00 1 892,00 2 214,00 2 646,00
Zysk (strata) brutto - 2 761,00 1 700,00 2 066,00 2 354,00
Zysk (strata) netto - 2 196,00 1 149,00 1 362,00 1 860,00
Aktywa razem - 18 430,00 25 995,00 33 578,00 52 356,00
Kapitał własny - 7 268,00 8 467,00 12 108,00 17 094,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 6 300,00 6 300,00 6 300,00 7 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję - 1,15 1,34 1,92 2,34
Zysk (strata) na jedną akcję - 0,35 0,18 0,22 0,26