STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

QRS (QUERCUS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 22 227,00 19 414,00 19 304,00 13 187,00 13 383,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 722,00 5 408,00 -2 856,00 1 289,00 4 351,00
Zysk (strata) brutto 6 882,00 -25 918,00 6 022,00 2 774,00 2 677,00
Zysk (strata) netto 5 571,00 -26 750,00 4 678,00 2 257,00 2 132,00
Aktywa razem 73 265,00 48 218,00 65 924,00 67 543,00 70 454,00
Kapitał własny 64 094,00 37 344,00 42 022,00 44 279,00 46 412,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 57 273,78 57 273,78 57 273,78 57 273,78 57 273,78
Wartość księgowa na jedną akcję 1,12 0,65 0,73 0,77 0,81
Zysk (strata) na jedną akcję 0,10 -0,47 0,08 0,04 0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 103 932,00 95 578,00 98 143,00 119 097,00 85 753,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 37 515,00 36 648,00 34 371,00 41 193,00 16 787,00
Zysk (strata) brutto 38 769,00 37 659,00 35 185,00 42 055,00 -5 210,00
Zysk (strata) netto 31 385,00 30 487,00 28 492,00 34 033,00 -10 194,00
Aktywa razem 58 024,00 62 181,00 59 682,00 67 160,00 65 924,00
Kapitał własny 48 079,00 47 891,00 46 549,00 52 216,00 42 022,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 66 617,25 63 391,57 60 255,36 57 273,78 57 273,78
Wartość księgowa na jedną akcję 0,72 0,76 0,77 0,91 0,73
Zysk (strata) na jedną akcję 0,47 0,48 0,47 0,59 -0,18