STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATR (ATREM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 16 836,00 26 559,00 26 291,00 9 028,00 11 686,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -526,00 -284,00 1 618,00 -1 945,00 -1 267,00
Zysk (strata) brutto -549,00 -394,00 -4 345,00 -2 005,00 -1 407,00
Zysk (strata) netto -509,00 -341,00 -4 040,00 -1 992,00 -1 404,00
Aktywa razem 65 071,00 79 596,00 64 906,00 56 456,00 55 117,00
Kapitał własny 46 815,00 46 474,00 42 434,00 40 442,00 34 343,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 230,08 9 230,08 9 230,08 9 230,08 9 230,08
Wartość księgowa na jedną akcję 5,07 5,04 4,60 4,38 3,72
Zysk (strata) na jedną akcję -0,06 -0,04 -0,44 -0,22 -0,15
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 27 400,00 34 574,00 40 910,00 28 013,00 33 011,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 524,00 -2 125,00 913,00 -1 835,00 -1 755,00
Zysk (strata) brutto -1 641,00 -2 323,00 -356,00 -1 985,00 -1 977,00
Zysk (strata) netto -1 326,00 -2 038,00 -487,00 -2 207,00 -2 048,00
Aktywa razem 76 517,00 85 508,00 82 812,00 83 982,00 78 572,00
Kapitał własny 44 963,00 42 915,00 42 429,00 40 222,00 33 362,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 230,08 9 230,08 9 230,08 9 230,08 9 230,08
Wartość księgowa na jedną akcję 4,87 4,65 4,60 4,36 3,61
Zysk (strata) na jedną akcję -0,14 -0,22 -0,05 -0,24 -0,22
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 70 986,00 75 944,00 55 097,00 44 546,00 90 277,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 374,00 556,00 -5 550,00 -1 176,00 829,00
Zysk (strata) brutto 1 203,00 797,00 -4 968,00 -1 129,00 -5 370,00
Zysk (strata) netto 751,00 531,00 -6 055,00 -2 124,00 -5 055,00
Aktywa razem 93 323,00 74 620,00 74 830,00 65 012,00 64 906,00
Kapitał własny 56 338,00 56 130,00 49 613,00 47 489,00 42 434,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 230,08 9 230,08 9 230,08 9 230,08 9 230,08
Wartość księgowa na jedną akcję 6,10 6,08 5,38 5,15 4,60
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 0,06 -0,66 -0,23 -0,55
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 120 510,00 144 420,00 115 638,00 77 877,00 132 829,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 956,00 2 143,00 -4 392,00 -5 312,00 -2 877,00
Zysk (strata) brutto 1 705,00 1 980,00 -5 178,00 -5 896,00 -4 632,00
Zysk (strata) netto 1 041,00 1 353,00 -6 420,00 -7 201,00 -4 483,00
Aktywa razem 106 594,00 103 760,00 85 430,00 74 774,00 82 812,00
Kapitał własny 60 380,00 60 994,00 54 112,00 46 911,00 42 429,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 230,08 9 230,08 9 230,08 9 230,08 9 230,08
Wartość księgowa na jedną akcję 6,54 6,61 5,86 5,08 4,60
Zysk (strata) na jedną akcję 0,11 0,15 -0,70 -0,78 -0,49
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
02.04.2009 2009 DM AmerBrokers S.A. 113 333 8 147 -
02.04.2009 2010 DM AmerBrokers S.A. 134 000 10 400 -