STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATR (ATREM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 28 013,00 11 686,00 15 796,00 86 761,00 18 694,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 835,00 -1 267,00 10,00 -4 138,00 -938,00
Zysk (strata) brutto -1 985,00 -1 407,00 -91,00 -4 694,00 -1 269,00
Zysk (strata) netto -2 207,00 -1 404,00 -95,00 -4 423,00 -1 644,00
Aktywa razem 56 456,00 55 117,00 61 249,00 78 150,00 59 650,00
Kapitał własny 40 442,00 34 343,00 34 216,00 29 672,00 28 028,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 230,08 9 230,08 9 230,08 9 230,08 9 230,08
Wartość księgowa na jedną akcję 4,38 3,72 3,71 3,22 3,04
Zysk (strata) na jedną akcję -0,24 -0,15 -0,01 -0,48 -0,18
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 34 574,00 40 910,00 28 013,00 33 011,00 31 180,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 125,00 913,00 -1 835,00 -1 755,00 -2 102,00
Zysk (strata) brutto -2 323,00 -356,00 -1 985,00 -1 977,00 -2 345,00
Zysk (strata) netto -2 038,00 -487,00 -2 207,00 -2 048,00 -1 399,00
Aktywa razem 85 508,00 82 812,00 83 982,00 78 572,00 88 283,00
Kapitał własny 42 915,00 42 429,00 40 222,00 33 362,00 31 963,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 230,08 9 230,08 9 230,08 9 230,08 9 230,08
Wartość księgowa na jedną akcję 4,65 4,60 4,36 3,61 3,46
Zysk (strata) na jedną akcję -0,22 -0,05 -0,24 -0,22 -0,15
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 75 944,00 55 097,00 44 546,00 132 829,00 123 271,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 556,00 -5 550,00 -1 176,00 -3 968,00 -7 340,00
Zysk (strata) brutto 797,00 -4 968,00 -1 129,00 -4 631,00 -8 197,00
Zysk (strata) netto 531,00 -6 055,00 -2 124,00 -4 482,00 -7 946,00
Aktywa razem 74 620,00 74 830,00 65 012,00 76 387,00 78 150,00
Kapitał własny 56 130,00 49 613,00 47 489,00 37 619,00 29 672,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 230,08 9 230,08 9 230,08 9 230,08 9 230,08
Wartość księgowa na jedną akcję 6,08 5,38 5,15 4,08 3,22
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 -0,66 -0,23 -0,49 -0,86
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 120 510,00 144 420,00 115 638,00 77 877,00 132 829,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 956,00 2 143,00 -4 392,00 -5 312,00 -2 877,00
Zysk (strata) brutto 1 705,00 1 980,00 -5 178,00 -5 896,00 -4 632,00
Zysk (strata) netto 1 041,00 1 353,00 -6 420,00 -7 201,00 -4 483,00
Aktywa razem 106 594,00 103 760,00 85 430,00 74 774,00 82 812,00
Kapitał własny 60 380,00 60 994,00 54 112,00 46 911,00 42 429,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 230,08 9 230,08 9 230,08 9 230,08 9 230,08
Wartość księgowa na jedną akcję 6,54 6,61 5,86 5,08 4,60
Zysk (strata) na jedną akcję 0,11 0,15 -0,70 -0,78 -0,49
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
02.04.2009 2009 DM AmerBrokers S.A. 113 333 8 147 -
02.04.2009 2010 DM AmerBrokers S.A. 134 000 10 400 -