STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CPL (COMPERIA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 5 249,00 5 837,00 5 140,00 5 294,00 4 806,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 393,00 -3 671,00 264,00 280,00 423,00
Zysk (strata) brutto -1 386,00 -3 600,00 271,00 270,00 436,00
Zysk (strata) netto -1 386,00 -3 276,00 271,00 338,00 436,00
Aktywa razem 23 342,00 26 718,00 26 783,00 28 093,00 28 506,00
Kapitał własny 18 246,00 22 867,00 23 138,00 23 570,00 24 044,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 157,89 3 491,23 3 491,23 3 491,23 3 511,79
Wartość księgowa na jedną akcję 8,46 6,55 6,63 6,75 6,85
Zysk (strata) na jedną akcję -0,64 -0,94 0,08 0,10 0,12
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 6 497,00 6 174,00 6 509,00 6 722,00 6 342,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 849,00 -5 274,00 32,00 14,00 91,00
Zysk (strata) brutto -1 941,00 -5 296,00 21,00 -17,00 79,00
Zysk (strata) netto -1 944,00 -5 126,00 20,00 50,00 79,00
Aktywa razem 15 360,00 13 672,00 13 325,00 14 433,00 14 513,00
Kapitał własny 6 512,00 9 282,00 9 302,00 9 446,00 9 563,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 157,89 3 491,23 3 491,23 3 491,23 3 511,79
Wartość księgowa na jedną akcję 3,02 2,66 2,66 2,71 2,72
Zysk (strata) na jedną akcję -0,90 -1,47 0,01 0,01 0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 18 017,00 19 812,00 16 392,00 20 643,00 23 249,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 573,00 1 449,00 -6 533,00 -1 762,00 -4 078,00
Zysk (strata) brutto 5 939,00 751,00 -6 503,00 -1 727,00 -3 987,00
Zysk (strata) netto 5 769,00 547,00 -5 416,00 -1 762,00 -3 663,00
Aktywa razem 31 614,00 32 031,00 25 018,00 25 359,00 26 718,00
Kapitał własny 25 432,00 25 930,00 20 514,00 18 752,00 22 867,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 157,89 2 157,89 2 157,89 2 157,89 3 491,23
Wartość księgowa na jedną akcję 11,79 12,02 9,51 8,69 6,55
Zysk (strata) na jedną akcję 2,67 0,25 -2,51 -0,82 -1,05
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 17 319,00 18 912,00 16 368,00 22 380,00 26 385,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 727,00 -2 235,00 -9 838,00 -3 366,00 -7 403,00
Zysk (strata) brutto 4 090,00 -2 177,00 -9 836,00 -3 441,00 -7 700,00
Zysk (strata) netto 4 215,00 -2 341,00 -8 862,00 -3 543,00 -7 538,00
Aktywa razem 30 432,00 27 516,00 17 806,00 16 050,00 13 672,00
Kapitał własny 23 631,00 21 240,00 12 319,00 9 043,00 9 282,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 157,89 2 157,89 2 157,89 2 157,89 3 491,23
Wartość księgowa na jedną akcję 10,95 9,84 5,71 4,19 2,66
Zysk (strata) na jedną akcję 1,95 -1,09 -4,11 -1,64 -2,16