STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CPL (COMPERIA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 5 140,00 5 294,00 4 806,00 4 890,00 4 522,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 264,00 280,00 423,00 423,00 480,00
Zysk (strata) brutto 271,00 270,00 436,00 436,00 468,00
Zysk (strata) netto 271,00 338,00 436,00 436,00 468,00
Aktywa razem 26 783,00 28 093,00 28 506,00 28 770,00 30 336,00
Kapitał własny 23 138,00 23 570,00 24 044,00 24 515,00 25 018,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 491,23 3 491,23 3 511,79 3 511,79 3 511,79
Wartość księgowa na jedną akcję 6,63 6,75 6,85 6,98 7,12
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 0,10 0,12 0,12 0,13
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 6 509,00 6 722,00 6 342,00 6 589,00 6 300,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 32,00 14,00 91,00 100,00 239,00
Zysk (strata) brutto 21,00 -17,00 79,00 87,00 228,00
Zysk (strata) netto 20,00 50,00 79,00 86,00 1,00
Aktywa razem 13 325,00 14 433,00 14 513,00 14 558,00 14 728,00
Kapitał własny 9 302,00 9 446,00 9 563,00 9 683,00 9 945,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 491,23 3 491,23 3 511,79 3 511,79 3 511,79
Wartość księgowa na jedną akcję 2,66 2,71 2,72 2,76 2,83
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 19 812,00 16 392,00 20 643,00 22 318,00 20 130,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 449,00 -6 533,00 -1 762,00 -4 078,00 1 390,00
Zysk (strata) brutto 751,00 -6 503,00 -1 727,00 -3 987,00 1 413,00
Zysk (strata) netto 547,00 -5 416,00 -1 762,00 -3 663,00 1 481,00
Aktywa razem 32 031,00 25 018,00 25 359,00 26 639,00 28 770,00
Kapitał własny 25 930,00 20 514,00 18 752,00 22 867,00 24 515,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 157,89 2 157,89 2 157,89 3 491,23 3 511,79
Wartość księgowa na jedną akcję 12,02 9,51 8,69 6,55 6,98
Zysk (strata) na jedną akcję 0,25 -2,51 -0,82 -1,05 0,42
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 18 912,00 16 368,00 22 380,00 26 385,00 26 162,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 235,00 -9 838,00 -3 366,00 -7 403,00 237,00
Zysk (strata) brutto -2 177,00 -9 836,00 -3 441,00 -7 700,00 171,00
Zysk (strata) netto -2 341,00 -8 862,00 -3 543,00 -7 538,00 235,00
Aktywa razem 27 516,00 17 806,00 16 050,00 13 566,00 14 558,00
Kapitał własny 21 240,00 12 319,00 9 043,00 9 282,00 9 683,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 157,89 2 157,89 2 157,89 3 491,23 3 511,79
Wartość księgowa na jedną akcję 9,84 5,71 4,19 2,66 2,76
Zysk (strata) na jedną akcję -1,09 -4,11 -1,64 -2,16 0,07