STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RNK (RANKPROGR)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 31 435,00 1 113,00 2 071,00 1 278,00 1 310,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 356,00 -723,00 -548,00 -955,00 -2 064,00
Zysk (strata) brutto 9 054,00 -6 789,00 -12 122,00 -6 123,00 -9 845,00
Zysk (strata) netto 8 620,00 -5 461,00 -11 201,00 -5 472,00 -13 428,00
Aktywa razem 790 578,00 793 006,00 789 664,00 792 703,00 826 676,00
Kapitał własny 106 970,00 101 509,00 90 308,00 84 837,00 71 408,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 37 183,55 37 183,55 37 183,55 37 183,55 37 183,55
Wartość księgowa na jedną akcję 2,88 2,73 2,43 2,28 1,92
Zysk (strata) na jedną akcję 0,23 -0,15 -0,30 -0,15 -0,36
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 32 269,00 13 199,00 25 180,00 17 591,00 12 223,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 33 447,00 -8 285,00 10 817,00 4 071,00 -2 545,00
Zysk (strata) brutto 21 446,00 -5 794,00 -925,00 888,00 -5 672,00
Zysk (strata) netto 22 455,00 -4 930,00 -4 975,00 310,00 -10 957,00
Aktywa razem 796 646,00 784 882,00 785 032,00 789 238,00 837 648,00
Kapitał własny 371 759,00 366 821,00 361 883,00 362 194,00 351 239,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 37 183,55 37 183,55 37 183,55 37 183,55 37 183,55
Wartość księgowa na jedną akcję 10,00 9,87 9,73 9,74 9,45
Zysk (strata) na jedną akcję 0,60 -0,13 -0,13 0,01 -0,30
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 21 317,00 15 559,00 7 709,00 39 780,00 36 637,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 655,00 -160,00 -5 446,00 24 343,00 1 985,00
Zysk (strata) brutto 24 940,00 -27 104,00 -39 476,00 -12 693,00 -16 069,00
Zysk (strata) netto 29 572,00 -18 546,00 -39 772,00 -6 514,00 -12 523,00
Aktywa razem 763 544,00 778 718,00 780 982,00 814 060,00 789 664,00
Kapitał własny 163 916,00 145 594,00 109 345,00 102 831,00 90 308,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 37 183,55 37 183,55 37 183,55 37 183,55 37 183,55
Wartość księgowa na jedną akcję 4,41 3,92 2,94 2,77 2,43
Zysk (strata) na jedną akcję 0,80 -0,50 -1,07 -0,18 -0,34
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 63 663,00 73 823,00 79 643,00 85 142,00 88 481,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -22 370,00 -18 891,00 64 460,00 309,00 44 711,00
Zysk (strata) brutto -58 977,00 -47 758,00 32 051,00 2 475,00 17 871,00
Zysk (strata) netto -59 695,00 -50 810,00 15 312,00 1 826,00 14 118,00
Aktywa razem 1 030 448,00 969 296,00 930 844,00 812 337,00 785 032,00
Kapitał własny 386 221,00 335 987,00 349 955,00 351 975,00 361 883,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 37 183,55 37 183,55 37 183,55 37 183,55 37 183,55
Wartość księgowa na jedną akcję 10,39 9,04 9,41 9,47 9,73
Zysk (strata) na jedną akcję -1,61 -1,37 0,41 0,05 0,38
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
06.10.2012 2013 DM IDM SA 90 900 74 800 -
06.10.2012 2012 DM IDM SA 58 400 16 500 -
06.10.2012 2014 DM IDM SA 159 800 166 600 -
01.10.2012 2011 DM IDM SA 168 600 151 700 -