STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RNK (RANKPROGR)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 1 260,00 1 328,00 77 317,00 1 932,00 1 260,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -979,00 -2 040,00 18 854,00 -1 652,00 -1 622,00
Zysk (strata) brutto -6 134,00 -9 834,00 18 294,00 -10 969,00 -5 948,00
Zysk (strata) netto -5 486,00 -13 414,00 15 323,00 -6 340,00 -4 429,00
Aktywa razem 793 673,00 826 676,00 772 092,00 772 471,00 785 573,00
Kapitał własny 83 373,00 71 408,00 86 730,00 80 390,00 74 161,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 37 183,55 37 183,55 37 183,55 37 183,55 37 183,55
Wartość księgowa na jedną akcję 2,24 1,92 2,33 2,16 1,99
Zysk (strata) na jedną akcję -0,15 -0,36 0,41 -0,17 -0,12
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 17 590,00 12 224,00 61 293,00 12 846,00 15 717,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 071,00 -2 545,00 33 421,00 -14 263,00 28 614,00
Zysk (strata) brutto 888,00 -5 672,00 22 404,00 -5 117,00 7 550,00
Zysk (strata) netto 310,00 -10 957,00 17 983,00 745,00 3 683,00
Aktywa razem 789 238,00 837 648,00 775 727,00 775 032,00 811 954,00
Kapitał własny 362 194,00 351 239,00 369 215,00 381 306,00 384 971,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 37 183,55 37 183,55 37 183,55 37 183,55 37 183,55
Wartość księgowa na jedną akcję 9,74 9,45 9,93 10,26 10,35
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 -0,30 0,48 0,02 0,10
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 15 559,00 7 709,00 39 780,00 36 637,00 81 837,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -160,00 -5 446,00 24 343,00 1 985,00 14 182,00
Zysk (strata) brutto -27 104,00 -39 476,00 -12 693,00 -16 069,00 -8 645,00
Zysk (strata) netto -18 546,00 -39 772,00 -6 514,00 -12 523,00 -9 918,00
Aktywa razem 778 718,00 780 982,00 814 060,00 789 664,00 772 471,00
Kapitał własny 145 594,00 109 345,00 102 831,00 90 308,00 80 390,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 37 183,55 37 183,55 37 183,55 37 183,55 37 183,55
Wartość księgowa na jedną akcję 3,92 2,94 2,77 2,43 2,16
Zysk (strata) na jedną akcję -0,50 -1,07 -0,18 -0,34 -0,27
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 73 823,00 79 643,00 85 142,00 88 481,00 103 953,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -18 891,00 64 460,00 309,00 44 710,00 20 684,00
Zysk (strata) brutto -47 758,00 32 051,00 2 475,00 21 227,00 12 503,00
Zysk (strata) netto -50 810,00 15 312,00 1 826,00 17 474,00 8 081,00
Aktywa razem 969 296,00 930 844,00 812 337,00 796 369,00 775 032,00
Kapitał własny 335 987,00 349 955,00 351 975,00 373 221,00 381 306,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 37 183,55 37 183,55 37 183,55 37 183,55 37 183,55
Wartość księgowa na jedną akcję 9,04 9,41 9,47 10,04 10,26
Zysk (strata) na jedną akcję -1,37 0,41 0,05 0,47 0,22
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
06.10.2012 2013 DM IDM SA 90 900 74 800 -
06.10.2012 2012 DM IDM SA 58 400 16 500 -
06.10.2012 2014 DM IDM SA 159 800 166 600 -
01.10.2012 2011 DM IDM SA 168 600 151 700 -