STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MEG (MEGARON)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 10 261,00 11 579,00 9 877,00 13 272,00 9 289,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 817,00 1 258,00 187,00 2 361,00 -513,00
Zysk (strata) brutto 832,00 1 220,00 109,00 2 309,00 -529,00
Zysk (strata) netto 416,00 909,00 36,00 1 929,00 -490,00
Aktywa razem 32 370,00 32 457,00 33 442,00 39 560,00 39 943,00
Kapitał własny 14 487,00 15 395,00 15 431,00 17 360,00 16 870,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,37 5,70 5,72 6,43 6,25
Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 0,34 0,01 0,71 -0,18
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 41 569,00 41 745,00 39 481,00 42 400,00 44 693,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 010,00 5 557,00 4 769,00 -879,00 4 637,00
Zysk (strata) brutto 5 001,00 5 574,00 4 825,00 -1 018,00 4 492,00
Zysk (strata) netto 3 991,00 4 478,00 3 844,00 -661,00 3 276,00
Aktywa razem 29 561,00 29 951,00 30 223,00 29 004,00 33 442,00
Kapitał własny 20 722,00 20 934,00 21 565,00 14 720,00 15 431,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00
Wartość księgowa na jedną akcję 7,68 7,75 7,99 5,45 5,72
Zysk (strata) na jedną akcję 1,48 1,66 1,42 -0,25 1,21