STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MEG (MEGARON)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 9 877,00 13 272,00 9 289,00 11 616,00 9 340,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 188,00 2 361,00 -513,00 1 667,00 -40,00
Zysk (strata) brutto 109,00 2 309,00 -529,00 1 631,00 -110,00
Zysk (strata) netto 35,00 1 929,00 -490,00 1 232,00 138,00
Aktywa razem 33 442,00 39 560,00 39 943,00 41 775,00 38 722,00
Kapitał własny 15 431,00 17 360,00 16 870,00 18 103,00 18 242,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,72 6,43 6,25 6,71 6,76
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,71 -0,18 0,46 0,05
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 41 745,00 39 481,00 42 400,00 44 693,00 43 516,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 557,00 4 769,00 -879,00 4 638,00 3 474,00
Zysk (strata) brutto 5 574,00 4 825,00 -1 018,00 4 493,00 3 301,00
Zysk (strata) netto 4 478,00 3 844,00 -661,00 3 276,00 2 810,00
Aktywa razem 29 951,00 30 223,00 29 004,00 33 442,00 38 722,00
Kapitał własny 20 934,00 21 565,00 14 720,00 15 431,00 18 242,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00
Wartość księgowa na jedną akcję 7,75 7,99 5,45 5,72 6,76
Zysk (strata) na jedną akcję 1,66 1,42 -0,25 1,21 1,04