STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WAX (WADEX)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 5 139,00 5 015,00 6 909,00 4 359,00 4 541,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 471,00 260,00 454,00 431,00 330,00
Zysk (strata) brutto 467,00 162,00 493,00 453,00 329,00
Zysk (strata) netto 281,00 348,00 408,00 365,00 246,00
Aktywa razem 17 877,00 18 384,00 19 291,00 18 687,00 19 545,00
Kapitał własny 11 947,00 12 295,00 12 703,00 13 068,00 13 314,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 307,28 3 307,28 3 307,28 3 307,28 3 307,28
Wartość księgowa na jedną akcję 3,61 3,72 3,84 3,95 4,03
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,11 0,12 0,11 0,07
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 19 930,00 20 464,00 24 393,00 23 617,00 21 421,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 723,00 534,00 1 582,00 1 875,00 1 615,00
Zysk (strata) brutto 596,00 570,00 1 553,00 1 929,00 1 738,00
Zysk (strata) netto 525,00 518,00 1 293,00 1 568,00 1 402,00
Aktywa razem 23 924,00 21 153,00 19 143,00 18 536,00 18 687,00
Kapitał własny 15 167,00 12 378,00 11 256,00 11 666,00 13 068,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 307,28 3 307,28 3 307,28 3 307,28 3 307,28
Wartość księgowa na jedną akcję 4,59 3,74 3,40 3,53 3,95
Zysk (strata) na jedną akcję 0,16 0,16 0,39 0,47 0,42