STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

VOT (VOTUM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 22 179,00 19 326,00 21 616,00 21 899,00 27 104,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 621,00 3 374,00 5 235,00 2 914,00 3 663,00
Zysk (strata) brutto 4 507,00 3 335,00 5 115,00 2 807,00 3 553,00
Zysk (strata) netto 3 776,00 2 771,00 4 616,00 2 077,00 2 421,00
Aktywa razem 86 201,00 85 538,00 87 794,00 86 318,00 90 894,00
Kapitał własny 42 092,00 44 270,00 47 161,00 49 238,00 51 658,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,51 3,69 3,93 4,10 4,31
Zysk (strata) na jedną akcję 0,32 0,23 0,39 0,17 0,20
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 29 128,00 31 073,00 33 018,00 34 384,00 43 011,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 035,00 4 842,00 5 490,00 5 725,00 6 549,00
Zysk (strata) brutto 4 595,00 4 662,00 5 176,00 5 635,00 6 879,00
Zysk (strata) netto 3 588,00 4 191,00 4 639,00 4 121,00 4 881,00
Aktywa razem 94 443,00 97 061,00 97 058,00 98 838,00 105 016,00
Kapitał własny 41 015,00 42 944,00 47 177,00 51 216,00 56 028,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,42 3,58 3,93 4,27 4,67
Zysk (strata) na jedną akcję 0,30 0,35 0,39 0,34 0,41
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 76 403,00 77 030,00 71 374,00 79 852,00 89 945,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 179,00 6 589,00 3 455,00 17 117,00 15 186,00
Zysk (strata) brutto 16 716,00 10 787,00 3 298,00 16 841,00 14 810,00
Zysk (strata) netto 12 906,00 8 073,00 2 352,00 14 987,00 11 884,00
Aktywa razem 41 231,00 57 507,00 55 464,00 86 201,00 90 894,00
Kapitał własny 23 992,00 26 544,00 20 856,00 42 092,00 51 658,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,00 2,21 1,74 3,51 4,31
Zysk (strata) na jedną akcję 1,08 0,67 0,20 1,25 0,99
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 92 454,00 98 417,00 93 970,00 105 196,00 141 486,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 770,00 16 066,00 4 974,00 11 683,00 22 621,00
Zysk (strata) brutto 18 517,00 15 793,00 4 539,00 10 647,00 22 367,00
Zysk (strata) netto 14 632,00 12 650,00 3 152,00 8 277,00 17 847,00
Aktywa razem 49 972,00 65 295,00 71 590,00 94 443,00 105 016,00
Kapitał własny 24 524,00 31 687,00 26 365,00 41 015,00 56 028,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,04 2,64 2,20 3,42 4,67
Zysk (strata) na jedną akcję 1,22 1,05 0,26 0,69 1,49