STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

VOT (VOTUM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 19 326,00 21 616,00 21 899,00 27 104,00 14 885,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 374,00 5 235,00 2 914,00 3 663,00 548,00
Zysk (strata) brutto 3 335,00 5 115,00 2 807,00 3 553,00 542,00
Zysk (strata) netto 2 771,00 4 616,00 2 077,00 2 421,00 323,00
Aktywa razem 85 538,00 87 794,00 86 318,00 92 818,00 90 821,00
Kapitał własny 44 270,00 47 161,00 49 238,00 51 692,00 52 015,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,69 3,93 4,10 4,31 4,34
Zysk (strata) na jedną akcję 0,23 0,39 0,17 0,20 0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 31 073,00 33 018,00 34 384,00 43 011,00 36 848,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 842,00 5 490,00 5 725,00 6 549,00 5 400,00
Zysk (strata) brutto 4 662,00 5 176,00 5 635,00 6 879,00 5 238,00
Zysk (strata) netto 4 191,00 4 639,00 4 121,00 4 881,00 4 043,00
Aktywa razem 97 061,00 97 058,00 98 838,00 106 729,00 110 460,00
Kapitał własny 42 944,00 47 177,00 51 216,00 55 346,00 59 450,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,58 3,93 4,27 4,61 4,95
Zysk (strata) na jedną akcję 0,35 0,39 0,34 0,41 0,34
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 76 403,00 77 030,00 71 374,00 79 852,00 90 016,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 179,00 6 589,00 3 455,00 17 117,00 15 165,00
Zysk (strata) brutto 16 716,00 10 787,00 3 298,00 16 841,00 14 793,00
Zysk (strata) netto 12 906,00 8 073,00 2 352,00 14 987,00 11 918,00
Aktywa razem 41 231,00 57 507,00 55 464,00 86 201,00 92 818,00
Kapitał własny 23 992,00 26 544,00 20 856,00 42 092,00 51 692,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,00 2,21 1,74 3,51 4,31
Zysk (strata) na jedną akcję 1,08 0,67 0,20 1,25 0,99
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 92 454,00 98 417,00 93 970,00 105 196,00 141 777,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 770,00 16 066,00 4 974,00 11 683,00 22 557,00
Zysk (strata) brutto 18 517,00 15 793,00 4 539,00 10 647,00 22 009,00
Zysk (strata) netto 14 632,00 12 650,00 3 152,00 8 277,00 17 327,00
Aktywa razem 49 972,00 65 295,00 71 590,00 94 443,00 106 729,00
Kapitał własny 24 524,00 31 687,00 26 365,00 41 015,00 55 346,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,04 2,64 2,20 3,42 4,61
Zysk (strata) na jedną akcję 1,22 1,05 0,26 0,69 1,44