STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

VOT (VOTUM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 20 016,00 20 649,00 17 008,00 22 175,00 19 326,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 126,00 7 851,00 519,00 4 162,00 3 374,00
Zysk (strata) brutto 4 013,00 7 920,00 401,00 4 018,00 3 335,00
Zysk (strata) netto 3 547,00 7 483,00 181,00 3 344,00 2 771,00
Aktywa razem 71 226,00 75 667,00 73 207,00 86 201,00 85 538,00
Kapitał własny 31 581,00 38 135,00 38 316,00 42 092,00 44 270,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,63 3,18 3,19 3,51 3,69
Zysk (strata) na jedną akcję 0,30 0,62 0,02 0,28 0,23
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 26 128,00 27 119,00 22 821,00 29 121,00 31 073,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 628,00 2 478,00 1 580,00 4 573,00 4 842,00
Zysk (strata) brutto 2 403,00 2 344,00 1 373,00 4 077,00 4 662,00
Zysk (strata) netto 1 828,00 1 851,00 985,00 3 327,00 4 191,00
Aktywa razem 84 041,00 81 840,00 80 086,00 94 443,00 97 061,00
Kapitał własny 35 353,00 36 313,00 37 477,00 41 015,00 42 944,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,95 3,03 3,12 3,42 3,58
Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 0,15 0,08 0,28 0,35
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 59 078,00 76 403,00 77 030,00 71 374,00 79 852,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 040,00 14 179,00 6 589,00 3 455,00 17 117,00
Zysk (strata) brutto 12 832,00 16 716,00 10 787,00 3 298,00 16 841,00
Zysk (strata) netto 10 171,00 12 906,00 8 073,00 2 352,00 14 987,00
Aktywa razem 38 715,00 41 231,00 57 507,00 55 464,00 86 201,00
Kapitał własny 22 966,00 23 992,00 26 544,00 20 856,00 42 092,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,91 2,00 2,21 1,74 3,51
Zysk (strata) na jedną akcję 0,85 1,08 0,67 0,20 1,25
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 74 257,00 92 454,00 98 417,00 93 970,00 105 196,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 597,00 18 770,00 16 066,00 4 974,00 11 683,00
Zysk (strata) brutto 12 174,00 18 517,00 15 793,00 4 539,00 10 647,00
Zysk (strata) netto 9 509,00 14 632,00 12 650,00 3 152,00 8 277,00
Aktywa razem 45 479,00 49 972,00 65 295,00 71 590,00 94 443,00
Kapitał własny 21 755,00 24 524,00 31 687,00 26 365,00 41 015,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,81 2,04 2,64 2,20 3,42
Zysk (strata) na jedną akcję 0,79 1,22 1,05 0,26 0,69