STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HUB (HUBSTYLE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 142,00 128,00 63,00 -9,00 93,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -575,00 -1 314,00 -503,00 -687,00 -458,00
Zysk (strata) brutto -376,00 -5 237,00 -564,00 -1 008,00 -424,00
Zysk (strata) netto -376,00 -5 237,00 -564,00 -1 008,00 -424,00
Aktywa razem 11 424,00 5 125,00 5 986,00 5 993,00 7 093,00
Kapitał własny 9 249,00 4 013,00 3 448,00 5 441,00 5 017,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 449,46 18 449,46 26 000,00 26 000,00 32 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,50 0,22 0,13 0,21 0,16
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 -0,28 -0,02 -0,04 -0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 959,00 2 401,00 1 843,00 2 234,00 1 133,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 287,00 -4 453,00 -1 298,00 -2 675,00 -1 385,00
Zysk (strata) brutto -1 304,00 -4 498,00 -1 331,00 -2 691,00 -1 413,00
Zysk (strata) netto -1 315,00 -3 765,00 -1 320,00 -2 674,00 -1 386,00
Aktywa razem 12 038,00 6 710,00 6 458,00 4 725,00 4 993,00
Kapitał własny 6 250,00 2 484,00 1 211,00 1 490,00 103,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 449,46 18 449,46 26 000,00 26 000,00 32 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,34 0,14 0,05 0,06 0,00
Zysk (strata) na jedną akcję -0,07 -0,20 -0,05 -0,10 -0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 615,00 383,00 512,00 1 307,00 324,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 915,00 -1 718,00 -3 266,00 -2 003,00 -3 079,00
Zysk (strata) brutto -1 703,00 -6 948,00 -1 109,00 -18 976,00 -7 185,00
Zysk (strata) netto -2 116,00 -6 955,00 -310,00 -19 755,00 -7 185,00
Aktywa razem 14 520,00 26 991,00 29 250,00 10 665,00 5 993,00
Kapitał własny 14 409,00 25 748,00 25 570,00 7 516,00 5 441,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 564,00 18 449,46 18 449,46 18 449,46 26 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,91 1,40 1,39 0,41 0,21
Zysk (strata) na jedną akcję -0,28 -0,38 -0,02 -1,07 -0,28
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 10 941,00 14 146,00 21 782,00 10 081,00 8 437,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 772,00 -9 374,00 367,00 -5 447,00 -9 713,00
Zysk (strata) brutto -1 479,00 -9 230,00 501,00 -7 870,00 -9 824,00
Zysk (strata) netto -1 393,00 -9 355,00 411,00 -12 311,00 -9 075,00
Aktywa razem 17 406,00 18 655,00 21 737,00 11 842,00 4 725,00
Kapitał własny 15 129,00 15 523,00 16 066,00 5 456,00 1 490,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 564,00 18 449,46 18 449,46 18 449,46 26 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,00 0,84 0,87 0,30 0,06
Zysk (strata) na jedną akcję -0,18 -0,51 0,02 -0,67 -0,35
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
30.07.2013 2013 Kalliwoda Reasearch 13 910 1 580 1,11 mln zł zysku EBIT
30.07.2013 2014 Kalliwoda Reasearch 19 190 2 230 -