STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

XTB (XTRADEBDM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 107 904,00 81 261,00 41 940,00 36 055,00 33 134,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 72 768,00 44 760,00 -1 756,00 1 409,00 -1 333,00
Zysk (strata) brutto 71 471,00 46 744,00 -9 238,00 6 316,00 -1 039,00
Zysk (strata) netto 57 717,00 36 850,00 -10 444,00 6 775,00 -964,00
Aktywa razem 881 387,00 941 087,00 935 143,00 927 960,00 972 348,00
Kapitał własny 470 780,00 508 309,00 497 353,00 463 210,00 462 222,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 117 383,64 117 383,64 117 383,64 117 383,64 117 383,64
Wartość księgowa na jedną akcję 4,01 4,33 4,24 3,95 3,94
Zysk (strata) na jedną akcję 0,49 0,31 -0,09 0,06 -0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 113 726,00 84 131,00 47 587,00 42 680,00 40 884,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 72 694,00 42 450,00 -1 259,00 1 924,00 -208,00
Zysk (strata) brutto 73 743,00 48 264,00 -1 588,00 4 252,00 1 071,00
Zysk (strata) netto 59 487,00 40 915,00 -2 904,00 3 973,00 763,00
Aktywa razem 919 848,00 979 385,00 972 007,00 970 074,00 1 022 614,00
Kapitał własny 458 337,00 499 290,00 489 072,00 455 156,00 455 500,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 117 383,64 117 383,64 117 383,64 117 383,64 117 383,64
Wartość księgowa na jedną akcję 3,91 4,25 4,17 3,88 3,88
Zysk (strata) na jedną akcję 0,51 0,35 -0,03 0,03 0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - 243 835,00 210 736,00 251 571,00 267 160,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 138 774,00 80 905,00 130 311,00 117 181,00
Zysk (strata) brutto - 143 119,00 86 969,00 105 648,00 115 293,00
Zysk (strata) netto - 115 021,00 72 999,00 87 398,00 90 898,00
Aktywa razem - 721 642,00 775 371,00 853 391,00 927 960,00
Kapitał własny - 381 626,00 364 275,00 412 849,00 463 210,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 117 383,64 117 383,64 117 383,64 117 383,64
Wartość księgowa na jedną akcję - 3,25 3,10 3,52 3,95
Zysk (strata) na jedną akcję - 0,98 0,62 0,75 0,77
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 203 856,00 280 425,00 250 500,00 273 645,00 288 124,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 86 378,00 141 070,00 82 115,00 128 270,00 115 809,00
Zysk (strata) brutto 97 028,00 148 368,00 93 282,00 114 685,00 124 671,00
Zysk (strata) netto 77 064,00 119 035,00 77 707,00 92 973,00 101 471,00
Aktywa razem 658 317,00 727 119,00 796 753,00 897 704,00 970 074,00
Kapitał własny 335 711,00 374 049,00 355 893,00 400 342,00 455 156,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 117 383,64 117 383,64 117 383,64 117 383,64 117 383,64
Wartość księgowa na jedną akcję 2,86 3,19 3,03 3,41 3,88
Zysk (strata) na jedną akcję 0,66 1,01 0,66 0,79 0,86