STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BOA


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 18,00 0,00 0,00 20,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9,00 6,00 -17,00 -8,00 8,00
Zysk (strata) brutto -9,00 6,00 -17,00 -8,00 8,00
Zysk (strata) netto -9,00 6,00 -17,00 -8,00 8,00
Aktywa razem 89,00 95,00 85,00 77,00 85,00
Kapitał własny 11,00 18,00 9,00 1,00 9,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 096,19 2 096,19 2 096,19 2 096,19 2 096,19
Wartość księgowa na jedną akcję 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 0,00 -0,01 -0,00 0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 190,00 36,00 -1,00 40,00 18,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -172,00 -116,00 -28,00 3,00 -18,00
Zysk (strata) brutto -169,00 -10,00 -2,00 -2,00 -18,00
Zysk (strata) netto -224,00 -10,00 -2,00 -2,00 -18,00
Aktywa razem 1 116,00 883,00 855,00 989,00 85,00
Kapitał własny 594,00 572,00 571,00 569,00 9,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 096,19 2 096,19 2 096,19 2 096,19 2 096,19
Wartość księgowa na jedną akcję 0,28 0,27 0,27 0,27 0,00
Zysk (strata) na jedną akcję -0,11 -0,01 -0,00 -0,00 -0,01