STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ERH (EUROHIT)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 20,00 0,00 5,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -8,00 8,00 -11,00 -1,00 -9,00
Zysk (strata) brutto -8,00 8,00 -11,00 -1,00 -9,00
Zysk (strata) netto -8,00 8,00 -11,00 -1,00 -9,00
Aktywa razem 77,00 85,00 71,00 24,00 5,00
Kapitał własny 1,00 9,00 -2,00 -3,00 -12,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 096,19 2 096,19 2 096,19 2 096,19 2 096,19
Wartość księgowa na jedną akcję 0,00 0,00 -0,00 -0,00 -0,01
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 0,00 -0,01 0,00 -0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 36,00 -1,00 40,00 18,00 25,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -116,00 -28,00 3,00 -18,00 -12,00
Zysk (strata) brutto -10,00 -2,00 -2,00 -18,00 -12,00
Zysk (strata) netto -10,00 -2,00 -2,00 -18,00 -12,00
Aktywa razem 883,00 855,00 989,00 85,00 24,00
Kapitał własny 572,00 571,00 569,00 9,00 -3,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 096,19 2 096,19 2 096,19 2 096,19 2 096,19
Wartość księgowa na jedną akcję 0,27 0,27 0,27 0,00 -0,00
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,00 -0,00 -0,01 -0,01