STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MCP (MEDIACAP)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 4 507,00 2 729,00 8 076,00 2 379,00 4 334,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -155,00 -104,00 561,00 -766,00 321,00
Zysk (strata) brutto 307,00 -121,00 1 603,00 -796,00 1 217,00
Zysk (strata) netto 218,00 -100,00 1 658,00 -705,00 1 059,00
Aktywa razem 31 844,00 29 276,00 36 167,00 39 441,00 44 462,00
Kapitał własny 21 731,00 21 684,00 23 282,00 22 577,00 23 637,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 819,37 18 819,37 18 819,37 18 819,37 18 819,37
Wartość księgowa na jedną akcję 1,16 1,15 1,24 1,20 1,26
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 -0,01 0,09 -0,04 0,06
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 21 178,00 21 135,00 35 576,00 19 200,00 31 307,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 577,00 921,00 3 659,00 -1 350,00 1 832,00
Zysk (strata) brutto 580,00 839,00 3 577,00 -1 518,00 1 711,00
Zysk (strata) netto 33,00 358,00 2 131,00 -1 065,00 769,00
Aktywa razem 47 240,00 45 403,00 58 652,00 70 123,00 73 692,00
Kapitał własny 20 287,00 20 699,00 22 825,00 21 759,00 22 311,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 819,37 18 819,37 18 819,37 18 819,37 18 819,37
Wartość księgowa na jedną akcję 1,08 1,10 1,21 1,16 1,19
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,02 0,11 -0,06 0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 12 401,00 17 242,00 14 629,00 16 362,00 18 416,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 831,00 232,00 191,00 -343,00 234,00
Zysk (strata) brutto 1 295,00 2 176,00 2 304,00 1 026,00 1 712,00
Zysk (strata) netto 1 110,00 2 112,00 2 170,00 1 073,00 1 731,00
Aktywa razem 19 072,00 22 903,00 26 331,00 32 012,00 36 167,00
Kapitał własny 15 030,00 17 142,00 21 336,00 22 409,00 23 282,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 127,54 16 127,54 18 819,37 18 819,37 18 819,37
Wartość księgowa na jedną akcję 0,93 1,06 1,13 1,19 1,24
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 0,13 0,12 0,06 0,09
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 67 579,00 71 545,00 67 266,00 75 037,00 94 355,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 060,00 6 502,00 6 174,00 3 756,00 4 322,00
Zysk (strata) brutto 5 095,00 6 425,00 6 164,00 3 429,00 4 113,00
Zysk (strata) netto 2 921,00 3 521,00 2 833,00 1 599,00 2 114,00
Aktywa razem 38 230,00 43 238,00 41 832,00 48 979,00 58 652,00
Kapitał własny 16 582,00 18 967,00 19 920,00 21 818,00 22 825,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 127,54 16 127,54 18 819,37 18 819,37 18 819,37
Wartość księgowa na jedną akcję 1,03 1,18 1,06 1,16 1,21
Zysk (strata) na jedną akcję 0,18 0,22 0,15 0,09 0,11