STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MCP (MEDIACAP)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 2 379,00 4 334,00 2 498,00 8 965,00 2 944,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -766,00 321,00 -286,00 875,00 -484,00
Zysk (strata) brutto -796,00 1 217,00 -428,00 -5 536,00 -643,00
Zysk (strata) netto -705,00 1 059,00 -440,00 -4 658,00 -650,00
Aktywa razem 39 441,00 44 462,00 42 510,00 44 973,00 42 697,00
Kapitał własny 22 577,00 23 637,00 23 196,00 18 537,00 17 888,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 819,37 18 819,37 18 819,37 18 819,37 18 819,37
Wartość księgowa na jedną akcję 1,20 1,26 1,23 0,99 0,95
Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 0,06 -0,02 -0,25 -0,04
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 18 766,00 31 307,00 32 033,00 51 351,00 27 021,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 307,00 1 832,00 1 177,00 5 039,00 -1 921,00
Zysk (strata) brutto -1 471,00 1 711,00 138,00 -2 796,00 -2 679,00
Zysk (strata) netto -1 065,00 769,00 -600,00 -3 829,00 -2 305,00
Aktywa razem 70 123,00 73 692,00 72 599,00 82 410,00 71 968,00
Kapitał własny 21 759,00 22 311,00 20 848,00 14 147,00 11 826,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 819,37 18 819,37 18 819,37 18 819,37 18 819,37
Wartość księgowa na jedną akcję 1,16 1,19 1,11 0,75 0,63
Zysk (strata) na jedną akcję -0,06 0,04 -0,03 -0,20 -0,12
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 17 242,00 14 629,00 16 362,00 18 416,00 18 176,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 232,00 191,00 -343,00 234,00 144,00
Zysk (strata) brutto 2 176,00 2 304,00 1 026,00 1 712,00 -5 544,00
Zysk (strata) netto 2 112,00 2 170,00 1 073,00 1 731,00 -4 745,00
Aktywa razem 22 903,00 26 331,00 32 012,00 36 167,00 44 973,00
Kapitał własny 17 142,00 21 336,00 22 409,00 23 282,00 18 537,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 127,54 18 819,37 18 819,37 18 819,37 18 819,37
Wartość księgowa na jedną akcję 1,06 1,13 1,19 1,24 0,99
Zysk (strata) na jedną akcję 0,13 0,12 0,06 0,09 -0,25
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 71 545,00 67 266,00 75 037,00 94 355,00 133 891,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 502,00 6 174,00 3 756,00 4 322,00 6 699,00
Zysk (strata) brutto 6 425,00 6 164,00 3 429,00 4 113,00 -2 464,00
Zysk (strata) netto 3 521,00 2 833,00 1 599,00 2 114,00 -4 725,00
Aktywa razem 43 238,00 41 832,00 48 979,00 58 652,00 82 410,00
Kapitał własny 18 967,00 19 920,00 21 818,00 22 825,00 14 147,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 127,54 18 819,37 18 819,37 18 819,37 18 819,37
Wartość księgowa na jedną akcję 1,18 1,06 1,16 1,21 0,75
Zysk (strata) na jedną akcję 0,22 0,15 0,09 0,11 -0,25