STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MCP (MEDIACAP)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 3 104,00 4 507,00 2 729,00 8 076,00 2 379,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -68,00 -155,00 -104,00 561,00 -766,00
Zysk (strata) brutto -77,00 307,00 -121,00 1 603,00 -796,00
Zysk (strata) netto -45,00 218,00 -100,00 1 658,00 -705,00
Aktywa razem 31 974,00 31 844,00 29 276,00 36 167,00 39 441,00
Kapitał własny 22 478,00 21 731,00 21 684,00 23 282,00 22 577,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 819,37 18 819,37 18 819,37 18 819,37 18 819,37
Wartość księgowa na jedną akcję 1,19 1,16 1,15 1,24 1,20
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 0,01 -0,01 0,09 -0,04
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 16 466,00 21 178,00 21 135,00 35 576,00 19 200,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -839,00 577,00 921,00 3 659,00 -1 350,00
Zysk (strata) brutto -886,00 580,00 839,00 3 577,00 -1 518,00
Zysk (strata) netto -408,00 33,00 358,00 2 131,00 -1 065,00
Aktywa razem 46 061,00 47 240,00 45 403,00 58 652,00 70 123,00
Kapitał własny 21 589,00 20 287,00 20 699,00 22 825,00 21 759,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 819,37 18 819,37 18 819,37 18 819,37 18 819,37
Wartość księgowa na jedną akcję 1,15 1,08 1,10 1,21 1,16
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 0,00 0,02 0,11 -0,06
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 12 401,00 17 242,00 14 629,00 16 362,00 18 416,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 831,00 232,00 191,00 -343,00 234,00
Zysk (strata) brutto 1 295,00 2 176,00 2 304,00 1 026,00 1 712,00
Zysk (strata) netto 1 110,00 2 112,00 2 170,00 1 073,00 1 731,00
Aktywa razem 19 072,00 22 903,00 26 331,00 32 012,00 36 167,00
Kapitał własny 15 030,00 17 142,00 21 336,00 22 409,00 23 282,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 127,54 16 127,54 18 819,37 18 819,37 18 819,37
Wartość księgowa na jedną akcję 0,93 1,06 1,13 1,19 1,24
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 0,13 0,12 0,06 0,09
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 67 579,00 71 545,00 67 266,00 75 037,00 94 355,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 060,00 6 502,00 6 174,00 3 756,00 4 322,00
Zysk (strata) brutto 5 095,00 6 425,00 6 164,00 3 429,00 4 113,00
Zysk (strata) netto 2 921,00 3 521,00 2 833,00 1 599,00 2 114,00
Aktywa razem 38 230,00 43 238,00 41 832,00 48 979,00 58 652,00
Kapitał własny 16 582,00 18 967,00 19 920,00 21 818,00 22 825,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 127,54 16 127,54 18 819,37 18 819,37 18 819,37
Wartość księgowa na jedną akcję 1,03 1,18 1,06 1,16 1,21
Zysk (strata) na jedną akcję 0,18 0,22 0,15 0,09 0,11