STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

STL (STELMET)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 44 742,00 138 499,00 153 908,00 93 387,00 45 200,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 830,00 12 846,00 13 504,00 -5,00 2 800,00
Zysk (strata) brutto 2 127,00 13 182,00 14 282,00 -18 623,00 4 206,00
Zysk (strata) netto 1 664,00 10 373,00 11 715,00 -21 775,00 1 666,00
Aktywa razem 645 437,00 706 787,00 728 767,00 689 739,00 669 382,00
Kapitał własny 567 986,00 578 360,00 590 075,00 568 300,00 569 966,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 29 364,22 29 364,22 29 364,22 29 364,22 29 364,22
Wartość księgowa na jedną akcję 19,34 19,70 20,10 19,35 19,41
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 0,35 0,40 -0,74 0,06
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 73 959,00 189 360,00 210 870,00 127 828,00 65 491,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 709,00 10 615,00 18 664,00 -1 130,00 237,00
Zysk (strata) brutto -4 957,00 5 897,00 20 561,00 -18 337,00 5 050,00
Zysk (strata) netto -5 200,00 1 654,00 20 948,00 -20 835,00 2 615,00
Aktywa razem 771 747,00 841 574,00 819 887,00 769 168,00 747 746,00
Kapitał własny 455 981,00 456 658,00 474 383,00 457 436,00 460 223,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 29 364,22 29 364,22 29 364,22 29 364,22 29 364,22
Wartość księgowa na jedną akcję 15,53 15,55 16,16 15,58 15,67
Zysk (strata) na jedną akcję -0,18 0,06 0,71 -0,71 0,09
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży - 415 733,00 406 336,00 393 376,00 430 536,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 60 377,00 41 926,00 37 175,00 28 175,00
Zysk (strata) brutto - 61 208,00 49 076,00 29 990,00 10 968,00
Zysk (strata) netto - 46 982,00 37 454,00 23 243,00 1 977,00
Aktywa razem - 582 030,00 650 961,00 660 315,00 689 739,00
Kapitał własny - 461 157,00 543 079,00 566 322,00 568 300,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 27 896,01 29 364,22 29 364,22 29 364,22
Wartość księgowa na jedną akcję - 16,53 18,50 19,29 19,35
Zysk (strata) na jedną akcję - 1,68 1,28 0,79 0,07
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 408 591,00 567 297,00 536 307,00 553 023,00 602 017,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 78 184,00 61 694,00 18 850,00 27 136,00 26 440,00
Zysk (strata) brutto 82 404,00 71 731,00 24 020,00 13 211,00 3 164,00
Zysk (strata) netto 82 311,00 68 203,00 17 634,00 9 578,00 -3 433,00
Aktywa razem 478 780,00 750 715,00 821 014,00 816 316,00 769 168,00
Kapitał własny 243 313,00 390 162,00 451 974,00 461 425,00 457 436,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 27 896,01 27 896,01 29 364,22 29 364,22 29 364,22
Wartość księgowa na jedną akcję 8,72 13,99 15,39 15,71 15,58
Zysk (strata) na jedną akcję 2,95 2,45 0,60 0,33 -0,12
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
13.01.2017 2018 DM PKO BP 660 000 67 000 -
13.01.2017 2017 DM PKO BP 620 000 42 000 -
06.01.2017 2015 DM PKO BP 554 000 69 000 -
06.01.2017 2016 DM PKO BP 574 000 64 000 -
06.01.2017 2014 DM PKO BP 418 000 78 000 -