STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

STL (STELMET)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 161 810,00 75 045,00 44 742,00 138 499,00 153 908,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 099,00 5 613,00 1 830,00 12 846,00 13 504,00
Zysk (strata) brutto 19 714,00 -1 894,00 2 127,00 13 182,00 14 282,00
Zysk (strata) netto 15 691,00 -2 095,00 1 664,00 10 373,00 11 715,00
Aktywa razem 688 961,00 660 315,00 645 437,00 706 787,00 728 767,00
Kapitał własny 568 417,00 566 322,00 567 986,00 578 360,00 590 075,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 29 364,22 29 364,22 29 364,22 29 364,22 29 364,22
Wartość księgowa na jedną akcję 19,36 19,29 19,34 19,70 20,10
Zysk (strata) na jedną akcję 0,53 -0,07 0,06 0,35 0,40
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 221 610,00 118 639,00 73 959,00 189 360,00 210 870,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22 832,00 1 994,00 -1 709,00 10 615,00 18 664,00
Zysk (strata) brutto 13 810,00 -5 538,00 -4 957,00 5 897,00 20 561,00
Zysk (strata) netto 12 294,00 -6 845,00 -5 200,00 1 654,00 20 948,00
Aktywa razem 889 339,00 816 316,00 771 747,00 841 574,00 819 887,00
Kapitał własny 468 209,00 461 425,00 455 981,00 456 658,00 474 383,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 29 364,22 29 364,22 29 364,22 29 364,22 29 364,22
Wartość księgowa na jedną akcję 15,95 15,71 15,53 15,55 16,16
Zysk (strata) na jedną akcję 0,42 -0,23 -0,18 0,06 0,71
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - 415 733,00 406 336,00 393 376,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - 60 377,00 41 926,00 37 175,00
Zysk (strata) brutto - - 61 208,00 49 076,00 29 990,00
Zysk (strata) netto - - 46 982,00 37 454,00 23 243,00
Aktywa razem - - 582 030,00 650 961,00 660 315,00
Kapitał własny - - 461 157,00 543 079,00 566 322,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 27 896,01 29 364,22 29 364,22
Wartość księgowa na jedną akcję - - 16,53 18,50 19,29
Zysk (strata) na jedną akcję - - 1,68 1,28 0,79
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 358 293,00 408 591,00 567 297,00 536 307,00 553 023,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 59 898,00 78 184,00 61 694,00 18 850,00 27 136,00
Zysk (strata) brutto 58 590,00 82 404,00 71 731,00 24 020,00 13 211,00
Zysk (strata) netto 53 335,00 82 311,00 68 203,00 17 634,00 9 578,00
Aktywa razem 416 146,00 478 780,00 750 715,00 821 014,00 816 316,00
Kapitał własny 192 841,00 243 313,00 390 162,00 451 974,00 461 425,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 27 896,01 27 896,01 27 896,01 29 364,22 29 364,22
Wartość księgowa na jedną akcję 6,91 8,72 13,99 15,39 15,71
Zysk (strata) na jedną akcję 1,91 2,95 2,45 0,60 0,33
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
13.01.2017 2018 DM PKO BP 660 000 67 000 -
13.01.2017 2017 DM PKO BP 620 000 42 000 -
06.01.2017 2015 DM PKO BP 554 000 69 000 -
06.01.2017 2016 DM PKO BP 574 000 64 000 -
06.01.2017 2014 DM PKO BP 418 000 78 000 -