STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BAH (BAHOLDING)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 282,00 1 290,00 1 291,00 1 695,00 1 695,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 32 430,00 2 757,00 1 519,00 1 636,00 19 598,00
Zysk (strata) brutto 32 404,00 2 720,00 1 484,00 1 601,00 19 173,00
Zysk (strata) netto 30 675,00 2 200,00 2 043,00 1 293,00 17 756,00
Aktywa razem 83 841,00 73 074,00 69 757,00 80 102,00 89 463,00
Kapitał własny 59 076,00 61 276,00 52 515,00 53 808,00 67 825,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 41 551,85 41 551,85 41 551,85 41 551,85 41 551,85
Wartość księgowa na jedną akcję 1,42 1,48 1,26 1,30 1,63
Zysk (strata) na jedną akcję 0,74 0,05 0,05 0,03 0,43
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 222 775,00 237 148,00 236 242,00 304 542,00 250 398,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 423,00 13 696,00 -1 645,00 8 655,00 -2 067,00
Zysk (strata) brutto 6 864,00 11 701,00 -3 967,00 6 738,00 -4 041,00
Zysk (strata) netto 3 893,00 8 763,00 -2 980,00 5 377,00 -4 230,00
Aktywa razem 483 171,00 535 570,00 466 711,00 619 653,00 530 750,00
Kapitał własny 51 321,00 60 084,00 46 301,00 51 678,00 43 709,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 41 551,85 41 551,85 41 551,85 41 551,85 41 551,85
Wartość księgowa na jedną akcję 1,24 1,45 1,11 1,24 1,05
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,21 -0,07 0,13 -0,10
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 273 677,00 627,00 4 288,00 4 230,00 5 145,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 52 880,00 38 173,00 16 183,00 35 041,00 37 590,00
Zysk (strata) brutto 29 439,00 37 481,00 16 183,00 35 026,00 37 445,00
Zysk (strata) netto 30 423,00 6 164,00 14 689,00 61 835,00 35 538,00
Aktywa razem 509 052,00 468 876,00 426 116,00 72 687,00 69 757,00
Kapitał własny 236 105,00 243 085,00 239 088,00 66 009,00 52 515,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 41 551,85 41 551,85 41 551,85 41 551,85 41 551,85
Wartość księgowa na jedną akcję 5,68 5,85 5,75 1,59 1,26
Zysk (strata) na jedną akcję 0,73 0,15 0,35 1,49 0,86
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 738 508,00 411 451,00 653 868,00 737 138,00 907 904,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 74 106,00 30 289,00 60 057,00 57 103,00 32 955,00
Zysk (strata) brutto 56 631,00 28 243,00 58 396,00 53 791,00 25 651,00
Zysk (strata) netto 46 205,00 32 343,00 46 733,00 79 662,00 18 440,00
Aktywa razem 832 306,00 863 189,00 967 852,00 418 682,00 466 711,00
Kapitał własny 292 899,00 326 058,00 390 505,00 76 892,00 46 301,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 41 551,85 41 551,85 41 551,85 41 551,85 41 551,85
Wartość księgowa na jedną akcję 7,05 7,85 9,40 1,85 1,11
Zysk (strata) na jedną akcję 1,11 0,78 1,13 1,92 0,44
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
10.05.2015 2016 DI Investors 676 300 40 400 -
10.05.2015 2015 DI Investors 654 000 34 900 -
10.05.2015 2017 DI Investors 702 100 45 100 -
01.05.2015 2014 DI Investors 761 200 48 400 -
10.09.2014 2014 DM BDM S.A. 664 100 50 200 -
10.09.2014 2015 DM BDM S.A. 727 100 39 500 -
10.09.2014 2016 DM BDM S.A. 734 300 40 300 -
01.09.2014 2012 DM BDM S.A. 354 400 17 700 -
01.09.2014 2013 DM BDM S.A. 494 300 13 600 -
01.09.2014 2011 DM BDM S.A. 319 000 49 100 -