STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TME (TERMOEXP)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2 973,00 1 048,00 1 925,00 2 463,00 1 537,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -217,00 141,00 -333,00 328,00 -224,00
Zysk (strata) brutto -663,00 131,00 -309,00 260,00 -293,00
Zysk (strata) netto -681,00 106,00 -442,00 369,00 -325,00
Aktywa razem 5 706,00 6 122,00 6 860,00 6 600,00 6 630,00
Kapitał własny 1 896,00 2 002,00 1 560,00 1 928,00 1 589,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 035,34 1 035,34 1 035,34 1 035,34 1 035,34
Wartość księgowa na jedną akcję 1,83 1,93 1,51 1,86 1,54
Zysk (strata) na jedną akcję -0,66 0,10 -0,43 0,36 -0,31
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 8 437,00 8 060,00 5 021,00 9 237,00 6 973,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 779,00 131,00 -373,00 247,00 -88,00
Zysk (strata) brutto 621,00 808,00 307,00 -643,00 -210,00
Zysk (strata) netto 505,00 665,00 236,00 -613,00 -292,00
Aktywa razem 6 853,00 6 052,00 4 815,00 5 706,00 6 630,00
Kapitał własny 1 997,00 2 584,00 2 664,00 1 896,00 1 589,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 035,34 1 035,34 1 035,34 1 035,34 1 035,34
Wartość księgowa na jedną akcję 1,93 2,50 2,57 1,83 1,54
Zysk (strata) na jedną akcję 0,49 0,64 0,23 -0,59 -0,28