STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TME (TERMOEXP)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 546,00 3 813,00 2 970,00 1 048,00 1 925,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25,00 689,00 -196,00 141,00 -333,00
Zysk (strata) brutto 18,00 665,00 -642,00 131,00 -309,00
Zysk (strata) netto 89,00 530,00 -659,00 106,00 -442,00
Aktywa razem 4 995,00 7 825,00 5 706,00 6 122,00 6 860,00
Kapitał własny 2 047,00 2 576,00 1 896,00 2 002,00 1 560,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 035,34 1 035,34 1 035,34 1 035,34 1 035,34
Wartość księgowa na jedną akcję 1,98 2,49 1,83 1,93 1,51
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,51 -0,64 0,10 -0,43
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 6 255,00 8 437,00 8 060,00 5 021,00 9 237,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 248,00 779,00 131,00 -373,00 247,00
Zysk (strata) brutto 102,00 621,00 808,00 307,00 -643,00
Zysk (strata) netto 125,00 505,00 665,00 236,00 -613,00
Aktywa razem 4 775,00 6 853,00 6 052,00 4 815,00 5 706,00
Kapitał własny 1 519,00 1 997,00 2 584,00 2 664,00 1 896,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 035,34 1 035,34 1 035,34 1 035,34 1 035,34
Wartość księgowa na jedną akcję 1,47 1,93 2,50 2,57 1,83
Zysk (strata) na jedną akcję 0,12 0,49 0,64 0,23 -0,59