STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FLG (FALCON)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 187,00 3,00 46,00 0,00 120,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -266,00 -149,00 -200,00 -176,00 -159,00
Zysk (strata) brutto -185,00 -150,00 -218,00 -216,00 -138,00
Zysk (strata) netto -185,00 -150,00 -218,00 -216,00 -138,00
Aktywa razem 2 890,00 2 702,00 1 339,00 1 034,00 770,00
Kapitał własny 2 325,00 2 176,00 981,00 766,00 628,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 319,06 6 319,06 6 319,06 6 319,06 6 319,06
Wartość księgowa na jedną akcję 0,37 0,34 0,16 0,12 0,10
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 -0,02 -0,03 -0,03 -0,02
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 76,00 281,00 217,00 33,00 46,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -472,00 -211,00 -257,00 -141,00 -200,00
Zysk (strata) brutto -453,00 -187,00 -173,00 -141,00 -218,00
Zysk (strata) netto -453,00 -187,00 -174,00 -142,00 -215,00
Aktywa razem 3 777,00 3 397,00 2 955,00 2 784,00 1 574,00
Kapitał własny 2 676,00 2 492,00 2 315,00 2 172,00 963,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 919,83 6 319,06 6 319,06 6 319,06 6 319,06
Wartość księgowa na jedną akcję 0,45 0,39 0,37 0,34 0,15
Zysk (strata) na jedną akcję -0,08 -0,03 -0,03 -0,02 -0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 2 192,00 875,00 849,00 1 378,00 456,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 754,00 338,00 -4 489,00 -1 188,00 -1 812,00
Zysk (strata) brutto 755,00 359,00 -8 230,00 -1 213,00 -1 713,00
Zysk (strata) netto 812,00 359,00 -8 230,00 -1 213,00 -1 713,00
Aktywa razem 9 305,00 9 692,00 3 757,00 3 588,00 1 339,00
Kapitał własny 8 711,00 8 801,00 2 817,00 2 694,00 981,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 653,59 4 724,28 5 079,81 5 919,83 6 319,06
Wartość księgowa na jedną akcję 3,28 1,86 0,56 0,46 0,16
Zysk (strata) na jedną akcję 0,31 0,08 -1,62 -0,21 -0,27
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 712,00 2 192,00 891,00 1 378,00 576,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 549,00 754,00 -78,00 -1 206,00 -1 800,00
Zysk (strata) brutto 528,00 755,00 -410,00 -1 231,00 -1 713,00
Zysk (strata) netto 488,00 821,00 -641,00 -1 231,00 -1 713,00
Aktywa razem 779,00 14 176,00 22 434,00 3 777,00 1 574,00
Kapitał własny 400,00 8 720,00 7 792,00 2 676,00 963,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 307,18 2 653,59 4 724,28 5 919,83 6 319,06
Wartość księgowa na jedną akcję 0,08 3,29 1,65 0,45 0,15
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,31 -0,14 -0,21 -0,27