STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FLG (FALCON)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 120,00 55,00 126,00 67,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -176,00 -159,00 -40,00 15,00 -17,00
Zysk (strata) brutto -216,00 -138,00 -33,00 3,00 -20,00
Zysk (strata) netto -216,00 -138,00 -33,00 -58,00 -20,00
Aktywa razem 1 034,00 770,00 718,00 694,00 668,00
Kapitał własny 766,00 628,00 595,00 538,00 518,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 94 785,89 94 785,89 94 785,89 6 319,06 6 319,06
Wartość księgowa na jedną akcję 0,01 0,01 0,01 0,09 0,08
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 -0,00 0,00 -0,01 -0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 76,00 281,00 217,00 33,00 46,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -472,00 -211,00 -257,00 -141,00 -200,00
Zysk (strata) brutto -453,00 -187,00 -173,00 -141,00 -218,00
Zysk (strata) netto -453,00 -187,00 -174,00 -142,00 -215,00
Aktywa razem 3 777,00 3 397,00 2 955,00 2 784,00 1 574,00
Kapitał własny 2 676,00 2 492,00 2 315,00 2 172,00 963,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 88 797,44 94 785,89 94 785,89 94 785,89 94 785,89
Wartość księgowa na jedną akcję 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 875,00 849,00 1 378,00 456,00 301,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 338,00 -4 489,00 -1 188,00 -1 812,00 -359,00
Zysk (strata) brutto 359,00 -8 230,00 -1 213,00 -1 713,00 -383,00
Zysk (strata) netto 359,00 -8 230,00 -1 213,00 -1 713,00 -444,00
Aktywa razem 9 692,00 3 757,00 3 588,00 1 339,00 694,00
Kapitał własny 8 801,00 2 817,00 2 694,00 981,00 538,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 70 864,22 76 197,23 88 797,44 94 785,89 6 319,06
Wartość księgowa na jedną akcję 0,12 0,04 0,03 0,01 0,09
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 -0,11 -0,01 -0,02 -0,07
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 712,00 2 192,00 891,00 1 378,00 576,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 549,00 754,00 -78,00 -1 206,00 -1 800,00
Zysk (strata) brutto 528,00 755,00 -410,00 -1 231,00 -1 713,00
Zysk (strata) netto 488,00 821,00 -641,00 -1 231,00 -1 713,00
Aktywa razem 779,00 14 176,00 22 434,00 3 777,00 1 574,00
Kapitał własny 400,00 8 720,00 7 792,00 2 676,00 963,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 79 607,72 39 803,86 70 864,22 88 797,44 94 785,89
Wartość księgowa na jedną akcję 0,01 0,22 0,11 0,03 0,01
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,02 -0,01 -0,01 -0,02