STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CHS (CHEMOS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17
Przychody netto ze sprzedaży 15 713,00 9 082,00 20 902,00 13 984,00 -4 640,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -569,00 -92,00 332,00 60,00 -25 864,00
Zysk (strata) brutto 2 408,00 742,00 474,00 -31,00 -61 243,00
Zysk (strata) netto 1 778,00 792,00 382,00 -106,00 -58 621,00
Aktywa razem 131 938,00 136 885,00 146 727,00 147 218,00 91 842,00
Kapitał własny 73 046,00 73 838,00 74 220,00 74 114,00 15 488,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 007,50 25 007,50 25 007,50 25 007,50 25 007,50
Wartość księgowa na jedną akcję 2,92 2,95 2,97 2,96 0,62
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 0,03 0,02 -0,00 -2,34
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17
Przychody netto ze sprzedaży 55 104,00 32 991,00 47 417,00 44 703,00 18 054,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 780,00 -353,00 3 706,00 1 232,00 -50 559,00
Zysk (strata) brutto 5 610,00 -952,00 3 141,00 596,00 -85 905,00
Zysk (strata) netto 2 685,00 -957,00 2 586,00 161,00 -83 876,00
Aktywa razem 194 635,00 196 316,00 212 246,00 211 334,00 119 056,00
Kapitał własny 72 706,00 70 616,00 73 962,00 74 719,00 -13 880,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 007,50 25 007,50 25 007,50 25 007,50 25 007,50
Wartość księgowa na jedną akcję 2,91 2,82 2,96 2,99 -0,56
Zysk (strata) na jedną akcję 0,11 -0,04 0,10 0,01 -3,35
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży 50 632,00 75 548,00 85 992,00 68 275,00 39 327,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 919,00 2 045,00 4 219,00 1 329,00 -25 566,00
Zysk (strata) brutto 1 891,00 3 349,00 4 044,00 4 473,00 -60 058,00
Zysk (strata) netto 1 598,00 2 930,00 3 294,00 3 597,00 -57 553,00
Aktywa razem 78 762,00 96 713,00 101 750,00 131 938,00 91 842,00
Kapitał własny 63 096,00 66 027,00 69 319,00 73 046,00 15 488,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 007,50 25 007,50 25 007,50 25 007,50 25 007,50
Wartość księgowa na jedną akcję 2,52 2,64 2,77 2,92 0,62
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 0,12 0,13 0,14 -2,30
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży 161 132,00 210 504,00 226 493,00 220 657,00 143 373,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 740,00 7 613,00 4 439,00 4 310,00 -45 970,00
Zysk (strata) brutto 3 821,00 6 160,00 1 961,00 4 201,00 -83 116,00
Zysk (strata) netto 2 935,00 4 101,00 1 925,00 2 108,00 -82 089,00
Aktywa razem 136 117,00 167 632,00 170 420,00 194 635,00 119 056,00
Kapitał własny 63 093,00 67 470,00 69 531,00 72 706,00 -13 880,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 007,50 25 007,50 25 007,50 25 007,50 25 007,50
Wartość księgowa na jedną akcję 2,52 2,70 2,78 2,91 -0,56
Zysk (strata) na jedną akcję 0,12 0,16 0,08 0,08 -3,28