STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IDG (INDYGO)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 194,00 214,00 -57,00 39,00 -28,00
Zysk (strata) brutto 191,00 -132,00 -64,00 20,00 -55,00
Zysk (strata) netto 194,00 -107,00 -51,00 -6,00 -77,00
Aktywa razem 14 237,00 14 277,00 14 288,00 14 247,00 14 222,00
Kapitał własny 12 595,00 12 488,00 12 436,00 12 431,00 12 355,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 529,19 16 529,19 16 529,19 16 529,19 16 529,19
Wartość księgowa na jedną akcję 0,76 0,76 0,75 0,75 0,75
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 -0,01 -0,00 0,00 -0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 476,00 -476,00 0,00 2,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 350,00 12,00 -504,00 -12 137,00 288,00
Zysk (strata) brutto -1 383,00 -11 929,00 6 128,00 -17 477,00 289,00
Zysk (strata) netto -825,00 -11 947,00 5 956,00 -15 672,00 142,00
Aktywa razem 82 343,00 68 392,00 66 787,00 69 520,00 57 177,00
Kapitał własny -4 606,00 2 810,00 38 938,00 28 883,00 33 703,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 380,00 16 529,19 16 529,19 16 529,19 16 529,19
Wartość księgowa na jedną akcję -0,72 0,17 2,36 1,75 2,04
Zysk (strata) na jedną akcję -0,13 -0,72 0,36 -0,95 0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -430,00 -1 070,00 -907,00 -1 022,00 390,00
Zysk (strata) brutto -38 663,00 -33 017,00 -10 465,00 -15 607,00 15,00
Zysk (strata) netto -30 770,00 -27 223,00 -11 502,00 -15 616,00 30,00
Aktywa razem 60 901,00 38 444,00 27 476,00 13 914,00 14 247,00
Kapitał własny 46 289,00 35 799,00 24 297,00 12 400,00 12 431,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 431,08 6 380,00 6 380,00 16 529,19 16 529,19
Wartość księgowa na jedną akcję 10,45 5,61 3,81 0,75 0,75
Zysk (strata) na jedną akcję -6,94 -4,27 -1,80 -0,95 0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży 741,00 3 456,00 2 774,00 1 473,00 2,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 974,00 1 277,00 -4 232,00 -10 011,00 -13 979,00
Zysk (strata) brutto 2 170,00 -1 262,00 -7 883,00 -36 557,00 -24 661,00
Zysk (strata) netto 5 098,00 -1 079,00 -5 726,00 -20 648,00 -22 142,00
Aktywa razem 64 728,00 89 452,00 130 460,00 82 252,00 69 520,00
Kapitał własny 29 842,00 25 081,00 22 475,00 -3 649,00 28 883,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 431,08 4 431,08 6 380,00 6 380,00 16 529,19
Wartość księgowa na jedną akcję 6,74 5,66 3,52 -0,57 1,75
Zysk (strata) na jedną akcję 1,15 -0,24 -0,90 -3,24 -1,34