STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

APS


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 5 875,00 6 623,00 6 596,00 6 454,00 7 246,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 50,00 394,00 254,00 123,00 595,00
Zysk (strata) brutto 55,00 389,00 263,00 129,00 619,00
Zysk (strata) netto 193,00 415,00 181,00 113,00 496,00
Aktywa razem 16 951,00 16 443,00 18 226,00 19 506,00 19 027,00
Kapitał własny 10 982,00 11 300,00 11 481,00 11 329,00 11 825,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 296,84 5 296,84 5 296,84 5 296,84 5 296,84
Wartość księgowa na jedną akcję 2,07 2,13 2,17 2,14 2,23
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,08 0,03 0,02 0,09
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 6 890,00 7 884,00 7 195,00 7 074,00 7 677,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -90,00 675,00 180,00 28,00 542,00
Zysk (strata) brutto -78,00 722,00 194,00 43,00 569,00
Zysk (strata) netto 51,00 757,00 105,00 12,00 480,00
Aktywa razem 19 762,00 19 291,00 20 901,00 21 902,00 21 287,00
Kapitał własny 11 282,00 11 946,00 12 051,00 11 799,00 12 279,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 296,84 5 296,84 5 296,84 5 296,84 5 296,84
Wartość księgowa na jedną akcję 2,13 2,26 2,28 2,23 2,32
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,14 0,02 0,00 0,09
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 28 205,00 25 166,00 24 073,00 42 929,00 24 264,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 659,00 952,00 -25,00 186,00 575,00
Zysk (strata) brutto 1 755,00 1 088,00 276,00 114,00 595,00
Zysk (strata) netto 1 400,00 856,00 255,00 62,00 487,00
Aktywa razem 17 096,00 18 277,00 21 741,00 20 426,00 16 443,00
Kapitał własny 11 547,00 11 343,00 10 751,00 10 813,00 11 300,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 296,84 5 296,84 5 296,84 5 296,84 5 296,84
Wartość księgowa na jedną akcję 2,18 2,14 2,03 2,04 2,13
Zysk (strata) na jedną akcję 0,26 0,16 0,05 0,01 0,09
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 28 205,00 25 557,00 27 245,00 47 207,00 27 519,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 659,00 1 129,00 63,00 388,00 139,00
Zysk (strata) brutto 1 755,00 1 269,00 75,00 310,00 232,00
Zysk (strata) netto 1 711,00 1 047,00 32,00 201,00 101,00
Aktywa razem 18 167,00 21 894,00 24 845,00 24 142,00 19 291,00
Kapitał własny 12 618,00 12 460,00 11 645,00 11 846,00 11 946,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 296,84 5 296,84 5 296,84 5 296,84 5 296,84
Wartość księgowa na jedną akcję 2,38 2,35 2,20 2,24 2,26
Zysk (strata) na jedną akcję 0,32 0,20 0,01 0,04 0,02