STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

APS


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 6 596,00 6 454,00 7 246,00 7 738,00 6 026,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 254,00 123,00 595,00 658,00 158,00
Zysk (strata) brutto 263,00 129,00 619,00 688,00 166,00
Zysk (strata) netto 181,00 113,00 496,00 368,00 107,00
Aktywa razem 18 226,00 19 506,00 19 027,00 18 957,00 19 849,00
Kapitał własny 11 481,00 11 329,00 11 825,00 13 055,00 13 163,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 296,84 5 296,84 5 296,84 5 296,84 5 296,84
Wartość księgowa na jedną akcję 2,17 2,14 2,23 2,47 2,49
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,02 0,09 0,07 0,02
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 7 195,00 7 074,00 7 677,00 8 748,00 6 678,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 180,00 28,00 542,00 875,00 -39,00
Zysk (strata) brutto 194,00 43,00 569,00 959,00 -26,00
Zysk (strata) netto 105,00 12,00 480,00 612,00 -81,00
Aktywa razem 20 901,00 21 902,00 21 287,00 21 432,00 22 541,00
Kapitał własny 12 051,00 11 799,00 12 279,00 13 728,00 13 647,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 296,84 5 296,84 5 296,84 5 296,84 5 296,84
Wartość księgowa na jedną akcję 2,28 2,23 2,32 2,59 2,58
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,00 0,09 0,12 -0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 25 166,00 24 073,00 42 929,00 24 264,00 29 320,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 952,00 -25,00 186,00 575,00 2 678,00
Zysk (strata) brutto 1 088,00 276,00 114,00 595,00 2 736,00
Zysk (strata) netto 856,00 255,00 62,00 487,00 2 020,00
Aktywa razem 18 277,00 21 741,00 20 426,00 16 443,00 18 957,00
Kapitał własny 11 343,00 10 751,00 10 813,00 11 300,00 13 055,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 296,84 5 296,84 5 296,84 5 296,84 5 296,84
Wartość księgowa na jedną akcję 2,14 2,03 2,04 2,13 2,47
Zysk (strata) na jedną akcję 0,16 0,05 0,01 0,09 0,38
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 25 557,00 27 245,00 47 207,00 27 519,00 31 921,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 129,00 63,00 388,00 139,00 2 676,00
Zysk (strata) brutto 1 269,00 75,00 310,00 232,00 2 753,00
Zysk (strata) netto 1 047,00 32,00 201,00 101,00 2 046,00
Aktywa razem 21 894,00 24 845,00 24 142,00 19 291,00 21 432,00
Kapitał własny 12 460,00 11 645,00 11 846,00 11 946,00 13 728,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 296,84 5 296,84 5 296,84 5 296,84 5 296,84
Wartość księgowa na jedną akcję 2,35 2,20 2,24 2,26 2,59
Zysk (strata) na jedną akcję 0,20 0,01 0,04 0,02 0,39