STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

APS


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 6 015,00 5 875,00 6 623,00 6 596,00 6 454,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -26,00 50,00 394,00 254,00 123,00
Zysk (strata) brutto -6,00 55,00 389,00 263,00 129,00
Zysk (strata) netto -59,00 193,00 415,00 181,00 113,00
Aktywa razem 16 798,00 16 951,00 16 443,00 18 226,00 19 506,00
Kapitał własny 10 789,00 10 982,00 11 300,00 11 481,00 11 329,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 296,84 5 296,84 5 296,84 5 296,84 5 296,84
Wartość księgowa na jedną akcję 2,04 2,07 2,13 2,17 2,14
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 0,04 0,08 0,03 0,02
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 6 676,00 6 890,00 7 884,00 7 195,00 7 074,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -153,00 -90,00 675,00 180,00 28,00
Zysk (strata) brutto -126,00 -78,00 722,00 194,00 43,00
Zysk (strata) netto -193,00 51,00 757,00 105,00 12,00
Aktywa razem 19 505,00 19 762,00 19 291,00 20 901,00 21 902,00
Kapitał własny 11 230,00 11 282,00 11 946,00 12 051,00 11 799,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 296,84 5 296,84 5 296,84 5 296,84 5 296,84
Wartość księgowa na jedną akcję 2,12 2,13 2,26 2,28 2,23
Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 0,01 0,14 0,02 0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 28 205,00 25 166,00 24 073,00 42 929,00 24 264,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 659,00 952,00 -25,00 186,00 575,00
Zysk (strata) brutto 1 755,00 1 088,00 276,00 114,00 595,00
Zysk (strata) netto 1 400,00 856,00 255,00 62,00 487,00
Aktywa razem 17 096,00 18 277,00 21 741,00 20 426,00 16 443,00
Kapitał własny 11 547,00 11 343,00 10 751,00 10 813,00 11 300,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 296,84 5 296,84 5 296,84 5 296,84 5 296,84
Wartość księgowa na jedną akcję 2,18 2,14 2,03 2,04 2,13
Zysk (strata) na jedną akcję 0,26 0,16 0,05 0,01 0,09
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 28 205,00 25 557,00 27 245,00 47 207,00 27 519,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 659,00 1 129,00 63,00 388,00 139,00
Zysk (strata) brutto 1 755,00 1 269,00 75,00 310,00 232,00
Zysk (strata) netto 1 711,00 1 047,00 32,00 201,00 101,00
Aktywa razem 18 167,00 21 894,00 24 845,00 24 142,00 19 291,00
Kapitał własny 12 618,00 12 460,00 11 645,00 11 846,00 11 946,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 296,84 5 296,84 5 296,84 5 296,84 5 296,84
Wartość księgowa na jedną akcję 2,38 2,35 2,20 2,24 2,26
Zysk (strata) na jedną akcję 0,32 0,20 0,01 0,04 0,02