STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ITB (INTERBUD)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 877,00 407,00 1 701,00 241,00 116,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -106,00 -463,00 36,00 -1 352,00 3 044,00
Zysk (strata) brutto -3 118,00 -1 155,00 32,00 -2 213,00 2 111,00
Zysk (strata) netto -3 131,00 -1 168,00 -365,00 -2 226,00 2 094,00
Aktywa razem 72 103,00 71 605,00 64 522,00 61 075,00 60 493,00
Kapitał własny -6 345,00 -7 513,00 -7 879,00 -10 104,00 -8 011,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 016,00 7 016,00 7 016,00 7 016,00 7 016,00
Wartość księgowa na jedną akcję -0,90 -1,07 -1,12 -1,44 -1,14
Zysk (strata) na jedną akcję -0,45 -0,17 -0,05 -0,32 0,30
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 15 573,00 1 106,00 2 227,00 5 867,00 21 529,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 689,00 -645,00 -863,00 -1 720,00 6 591,00
Zysk (strata) brutto -1 456,00 -1 522,00 -3 414,00 -2 868,00 5 328,00
Zysk (strata) netto -1 789,00 -1 588,00 -3 833,00 -2 927,00 4 896,00
Aktywa razem 97 260,00 101 753,00 92 188,00 81 948,00 66 850,00
Kapitał własny -9 097,00 -10 685,00 -14 518,00 -17 445,00 -12 549,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 016,00 7 016,00 7 016,00 7 016,00 7 016,00
Wartość księgowa na jedną akcję -1,30 -1,52 -2,07 -2,49 -1,79
Zysk (strata) na jedną akcję -0,26 -0,23 -0,55 -0,42 0,70
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 17 043,00 46 606,00 2 094,00 1 968,00 4 513,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 530,00 9 991,00 -24 176,00 212,00 -921,00
Zysk (strata) brutto -10 209,00 8 276,00 -29 515,00 -1 850,00 -4 570,00
Zysk (strata) netto -25 865,00 6 981,00 -29 736,00 -1 607,00 -5 007,00
Aktywa razem 121 353,00 95 414,00 72 886,00 72 674,00 64 522,00
Kapitał własny 21 491,00 28 472,00 -1 265,00 -2 872,00 -7 879,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 016,00 7 016,00 7 016,00 7 016,00 7 016,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,06 4,06 -0,18 -0,41 -1,12
Zysk (strata) na jedną akcję -3,69 1,00 -4,24 -0,23 -0,71
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 20 762,00 49 148,00 4 305,00 2 373,00 19 320,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 738,00 13 520,00 -23 874,00 -583,00 -702,00
Zysk (strata) brutto -7 648,00 9 384,00 -28 416,00 -3 912,00 -7 446,00
Zysk (strata) netto -23 759,00 7 638,00 -28 566,00 -3 803,00 -8 280,00
Aktywa razem 136 198,00 108 295,00 90 977,00 98 943,00 92 188,00
Kapitał własny 19 813,00 27 451,00 -2 434,00 -6 237,00 -14 518,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 016,00 7 016,00 7 016,00 7 016,00 7 016,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,82 3,91 -0,35 -0,89 -2,07
Zysk (strata) na jedną akcję -3,39 1,09 -4,07 -0,54 -1,18