STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TRN (TRANSPOL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 3 516,00 3 184,00 3 189,00 3 489,00 3 621,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 242,00 -55,00 -738,00 69,00 223,00
Zysk (strata) brutto 1 544,00 310,00 -417,00 59,00 1 918,00
Zysk (strata) netto 1 775,00 211,00 -435,00 45,00 1 870,00
Aktywa razem 125 327,00 125 254,00 126 845,00 126 542,00 126 859,00
Kapitał własny 87 374,00 87 585,00 87 150,00 87 197,00 86 326,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 22 847,71 22 847,71 22 847,71 22 847,71 22 847,71
Wartość księgowa na jedną akcję 3,82 3,83 3,81 3,82 3,78
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 0,01 -0,02 0,00 0,08
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 63 088,00 65 765,00 61 305,00 55 531,00 67 176,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 228,00 6 001,00 3 689,00 1 339,00 5 659,00
Zysk (strata) brutto 1 183,00 5 574,00 2 956,00 223,00 4 722,00
Zysk (strata) netto 279,00 4 338,00 2 221,00 4,00 3 852,00
Aktywa razem 247 014,00 253 394,00 247 198,00 285 568,00 296 942,00
Kapitał własny 105 671,00 110 011,00 112 278,00 112 282,00 113 409,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 22 847,71 22 847,71 22 847,71 22 847,71 22 847,71
Wartość księgowa na jedną akcję 4,63 4,82 4,91 4,91 4,96
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,19 0,10 0,00 0,17
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 18 161,00 16 264,00 16 507,00 11 337,00 13 009,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 814,00 1 528,00 2 635,00 -166,00 -1 794,00
Zysk (strata) brutto 2 857,00 1 394,00 1 999,00 180,00 -103,00
Zysk (strata) netto 2 259,00 1 118,00 1 638,00 675,00 195,00
Aktywa razem 45 976,00 40 297,00 76 378,00 128 448,00 126 845,00
Kapitał własny 21 752,00 22 870,00 45 768,00 91 993,00 87 150,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 380,00 6 380,00 14 347,71 22 847,71 22 847,71
Wartość księgowa na jedną akcję 3,41 3,59 3,19 4,03 3,81
Zysk (strata) na jedną akcję 0,35 0,18 0,11 0,03 0,01
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 65 286,00 62 625,00 176 613,00 225 564,00 240 120,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 359,00 1 066,00 15 283,00 16 318,00 15 430,00
Zysk (strata) brutto 3 303,00 643,00 10 055,00 13 175,00 8 710,00
Zysk (strata) netto 2 616,00 457,00 8 217,00 10 462,00 5 856,00
Aktywa razem 59 168,00 57 742,00 188 281,00 244 433,00 247 198,00
Kapitał własny 23 374,00 23 416,00 55 189,00 111 171,00 112 278,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 380,00 6 380,00 14 347,71 22 847,71 22 847,71
Wartość księgowa na jedną akcję 3,66 3,67 3,85 4,87 4,91
Zysk (strata) na jedną akcję 0,41 0,07 0,57 0,46 0,26