STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TRN (TRANSPOL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 3 489,00 3 621,00 4 299,00 4 317,00 3 261,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 68,00 223,00 -266,00 -244,00 388,00
Zysk (strata) brutto 58,00 1 918,00 -623,00 224,00 -149,00
Zysk (strata) netto 45,00 1 870,00 -507,00 158,00 -104,00
Aktywa razem 126 542,00 126 859,00 124 340,00 124 515,00 121 588,00
Kapitał własny 87 197,00 86 326,00 85 819,00 85 976,00 85 873,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 22 847,71 22 847,71 22 847,71 22 847,71 22 847,71
Wartość księgowa na jedną akcję 3,82 3,78 3,76 3,76 3,76
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,08 -0,02 0,01 -0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 55 531,00 67 176,00 73 064,00 65 841,00 58 141,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 339,00 5 659,00 7 452,00 5 353,00 719,00
Zysk (strata) brutto 223,00 4 722,00 6 138,00 4 364,00 -714,00
Zysk (strata) netto 4,00 3 852,00 4 840,00 3 327,00 -858,00
Aktywa razem 285 568,00 296 942,00 291 387,00 291 188,00 283 297,00
Kapitał własny 112 282,00 113 409,00 118 250,00 121 547,00 120 689,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 22 847,71 22 847,71 22 847,71 22 847,71 22 847,71
Wartość księgowa na jedną akcję 4,91 4,96 5,18 5,32 5,28
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,17 0,21 0,15 -0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 16 264,00 16 507,00 11 337,00 13 009,00 15 726,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 528,00 2 635,00 -166,00 -1 794,00 -219,00
Zysk (strata) brutto 1 394,00 1 999,00 180,00 -103,00 1 577,00
Zysk (strata) netto 1 118,00 1 638,00 675,00 195,00 1 566,00
Aktywa razem 40 297,00 76 378,00 128 448,00 126 845,00 124 515,00
Kapitał własny 22 870,00 45 768,00 91 993,00 87 151,00 85 976,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 380,00 14 347,71 22 847,71 22 847,71 22 847,71
Wartość księgowa na jedną akcję 3,59 3,19 4,03 3,81 3,76
Zysk (strata) na jedną akcję 0,18 0,11 0,03 0,01 0,07
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 62 625,00 176 613,00 225 564,00 240 120,00 261 612,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 066,00 15 283,00 16 318,00 15 431,00 19 802,00
Zysk (strata) brutto 643,00 10 055,00 13 175,00 8 710,00 15 445,00
Zysk (strata) netto 457,00 8 217,00 10 462,00 5 856,00 12 022,00
Aktywa razem 57 742,00 188 281,00 244 433,00 247 198,00 291 188,00
Kapitał własny 23 416,00 55 189,00 111 171,00 112 278,00 121 547,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 380,00 14 347,71 22 847,71 22 847,71 22 847,71
Wartość księgowa na jedną akcję 3,67 3,85 4,87 4,91 5,32
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 0,57 0,46 0,26 0,53