STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BMC (BUMECH)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 14 802,00 16 449,00 9 843,00 7 644,00 10 263,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 737,00 -2 221,00 -3 995,00 -14 201,00 -179,00
Zysk (strata) brutto -2 882,00 -3 939,00 -5 093,00 -14 249,00 -869,00
Zysk (strata) netto -2 613,00 -3 487,00 -4 372,00 -14 249,00 -869,00
Aktywa razem 121 214,00 120 545,00 115 324,00 105 775,00 105 623,00
Kapitał własny 39 799,00 36 312,00 25 348,00 11 099,00 10 230,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 763,71 14 763,71 14 763,71 14 763,71 6 446,64
Wartość księgowa na jedną akcję 2,70 2,46 1,72 0,75 1,59
Zysk (strata) na jedną akcję -0,18 -0,24 -0,30 -0,97 -0,14
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 16 729,00 19 773,00 20 355,00 9 170,00 16 735,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 817,00 -1 487,00 -3 723,00 -22 681,00 9,00
Zysk (strata) brutto -3 003,00 -12 492,00 -4 861,00 -13 567,00 -700,00
Zysk (strata) netto -2 755,00 -12 087,00 -4 889,00 -13 830,00 -699,00
Aktywa razem 119 154,00 127 204,00 123 220,00 112 514,00 112 099,00
Kapitał własny 35 545,00 31 295,00 20 603,00 7 258,00 6 555,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 763,71 14 763,71 14 763,71 14 763,71 6 446,64
Wartość księgowa na jedną akcję 2,41 2,12 1,40 0,49 1,02
Zysk (strata) na jedną akcję -0,19 -0,82 -0,33 -0,94 -0,11
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 143 033,00 79 974,00 59 931,00 57 175,00 48 738,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 079,00 11 911,00 6 863,00 -18 199,00 -23 154,00
Zysk (strata) brutto 4 131,00 10 704,00 1 993,00 -43 618,00 -26 163,00
Zysk (strata) netto 3 492,00 8 893,00 927,00 -40 580,00 -25 442,00
Aktywa razem 202 791,00 180 396,00 189 321,00 125 242,00 105 775,00
Kapitał własny 68 024,00 74 656,00 80 318,00 42 412,00 11 099,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 117,01 16 117,01 12 087,76 14 763,71 14 763,71
Wartość księgowa na jedną akcję 4,22 4,63 6,65 2,87 0,75
Zysk (strata) na jedną akcję 0,22 0,55 0,08 -2,75 -1,72
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 68 155,00 121 056,00 114 314,00 62 684,00 66 027,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 61 955,00 16 337,00 7 619,00 -25 683,00 -30 708,00
Zysk (strata) brutto 58 777,00 9 429,00 970,00 -33 808,00 -33 923,00
Zysk (strata) netto 57 257,00 6 930,00 155,00 -36 148,00 -33 561,00
Aktywa razem 233 957,00 202 028,00 219 568,00 158 728,00 112 514,00
Kapitał własny 83 053,00 76 950,00 82 035,00 48 562,00 7 258,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 117,01 16 117,01 12 087,76 14 763,71 14 763,71
Wartość księgowa na jedną akcję 5,15 4,77 6,79 3,29 0,49
Zysk (strata) na jedną akcję 3,55 0,43 0,01 -2,45 -2,27