STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ARE (ARENAPL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 3,00 0,00 16,00 7,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -22,00 -12,00 -7,00 -79,00 -224,00
Zysk (strata) brutto -454,00 -162,00 -138,00 -185,00 -334,00
Zysk (strata) netto -345,00 -221,00 -251,00 -164,00 -353,00
Aktywa razem 33 250,00 33 222,00 33 363,00 43 957,00 44 913,00
Kapitał własny 10 101,00 15 880,00 23 629,00 33 689,00 33 335,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 21 662,45 26 662,45 38 970,45 38 970,45 38 970,45
Wartość księgowa na jedną akcję 0,47 0,60 0,61 0,86 0,86
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 -0,01 -0,01 -0,00 -0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 126,00 114,00 103,00 138,00 102,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 545,00 -1 338,00 -1 608,00 -1 506,00 -736,00
Zysk (strata) brutto -2 086,00 -1 609,00 -1 854,00 -1 721,00 -1 009,00
Zysk (strata) netto -1 978,00 -1 668,00 -1 966,00 -1 699,00 -1 029,00
Aktywa razem 24 184,00 22 811,00 21 264,00 19 999,00 19 950,00
Kapitał własny -6 134,00 -1 802,00 4 232,00 2 533,00 1 504,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 21 662,45 26 662,45 38 970,45 38 970,45 38 970,45
Wartość księgowa na jedną akcję -0,28 -0,07 0,11 0,07 0,04
Zysk (strata) na jedną akcję -0,09 -0,06 -0,05 -0,04 -0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -179,00 -91,00 -110,00 -144,00 -119,00
Zysk (strata) brutto -728,00 -78,00 -148,00 -777,00 -938,00
Zysk (strata) netto -728,00 -78,00 -154,00 -581,00 -981,00
Aktywa razem 11 483,00 11 422,00 27 441,00 33 198,00 43 957,00
Kapitał własny 11 259,00 11 181,00 11 027,00 10 446,00 33 689,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 283,50 21 662,45 21 662,45 21 662,45 38 970,45
Wartość księgowa na jedną akcję 2,63 0,52 0,51 0,48 0,86
Zysk (strata) na jedną akcję -0,17 -0,00 -0,01 -0,03 -0,03
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży - 996,00 451,00 1 889,00 481,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 19,00 -207,00 -10 715,00 -5 996,00
Zysk (strata) brutto - -706,00 -1 231,00 -12 018,00 -7 269,00
Zysk (strata) netto - -653,00 -1 075,00 -12 135,00 -7 312,00
Aktywa razem - 22 239,00 30 452,00 25 534,00 19 999,00
Kapitał własny - 9 239,00 7 979,00 -4 156,00 2 533,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 21 662,45 21 662,45 21 662,45 38 970,45
Wartość księgowa na jedną akcję - 0,43 0,37 -0,19 0,07
Zysk (strata) na jedną akcję - -0,03 -0,05 -0,56 -0,19