STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KSW (KRUSZWICA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 726 206,00 699 679,00 699 288,00 766 634,00 784 094,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 35 839,00 26 900,00 33 388,00 35 390,00 41 959,00
Zysk (strata) brutto 38 368,00 23 669,00 27 087,00 45 170,00 36 878,00
Zysk (strata) netto 30 457,00 17 375,00 21 919,00 37 177,00 29 996,00
Aktywa razem 1 034 806,00 1 021 706,00 1 087 110,00 1 052 254,00 1 223 186,00
Kapitał własny 736 990,00 695 519,00 717 438,00 755 527,00 785 523,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 22 986,95 22 986,95 22 986,95 22 986,95 22 986,95
Wartość księgowa na jedną akcję 32,06 30,26 31,21 32,87 34,17
Zysk (strata) na jedną akcję 1,33 0,76 0,95 1,62 1,31
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 726 206,00 699 679,00 699 288,00 766 634,00 784 094,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 35 804,00 26 961,00 33 581,00 35 542,00 41 988,00
Zysk (strata) brutto 38 565,00 23 961,00 27 520,00 45 561,00 37 172,00
Zysk (strata) netto 30 635,00 17 636,00 22 340,00 37 508,00 30 258,00
Aktywa razem 1 075 356,00 1 062 469,00 1 128 404,00 1 093 656,00 1 264 895,00
Kapitał własny 777 618,00 736 408,00 758 748,00 797 168,00 827 326,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 22 986,95 22 986,95 22 986,95 22 986,95 22 986,95
Wartość księgowa na jedną akcję 33,83 32,04 33,01 34,68 35,99
Zysk (strata) na jedną akcję 1,33 0,77 0,97 1,63 1,32
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 2 348 922,00 2 386 509,00 2 547 505,00 2 666 877,00 2 891 807,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 122 480,00 85 321,00 73 638,00 122 397,00 131 517,00
Zysk (strata) brutto 117 759,00 82 400,00 50 556,00 120 931,00 134 294,00
Zysk (strata) netto 95 215,00 65 336,00 40 669,00 97 809,00 106 928,00
Aktywa razem 997 141,00 997 766,00 957 349,00 1 051 108,00 1 052 254,00
Kapitał własny 835 290,00 653 000,00 639 295,00 706 534,00 755 527,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 22 986,95 22 986,95 22 986,95 22 986,95 22 986,95
Wartość księgowa na jedną akcję 36,34 28,41 27,81 30,74 32,87
Zysk (strata) na jedną akcję 4,14 2,84 1,77 4,26 4,65
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 2 348 922,00 2 386 509,00 2 547 505,00 2 666 877,00 2 891 807,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 120 215,00 126 931,00 73 374,00 124 256,00 131 888,00
Zysk (strata) brutto 115 259,00 124 273,00 51 316,00 123 704,00 135 607,00
Zysk (strata) netto 93 235,00 107 581,00 41 276,00 99 747,00 108 119,00
Aktywa razem 996 124,00 1 045 383,00 997 475,00 1 091 656,00 1 093 656,00
Kapitał własny 831 073,00 691 027,00 677 929,00 747 106,00 797 168,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 22 986,95 22 986,95 22 986,95 22 986,95 22 986,95
Wartość księgowa na jedną akcję 36,15 30,06 29,49 32,50 34,68
Zysk (strata) na jedną akcję 4,06 4,68 1,80 4,34 4,70
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
08.11.2005 2005 Beskidzki Dom Maklerski 651 500 23 200 -
08.11.2005 2006 Beskidzki Dom Maklerski 674 500 26 700 -
24.04.2002 2000 DM AmerBrokers S.A. 583 855 7 842 EPS 0,61 P/E= 13,7 Kurs 8,30 zł
24.04.2002 1999 DM AmerBrokers S.A. 542 922 -53 138 EPS (-) 5,49 Kurs 9 zł
24.04.2002 2001 DM AmerBrokers S.A. 640 476 7 986 EPS 0,62 ZŁ P/E= 10