STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KSW (KRUSZWICA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 681 566,00 732 345,00 726 206,00 699 679,00 699 288,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 63 518,00 40 656,00 35 839,00 26 900,00 33 388,00
Zysk (strata) brutto 41 758,00 44 969,00 38 368,00 23 669,00 27 087,00
Zysk (strata) netto 34 131,00 36 024,00 30 457,00 17 375,00 21 919,00
Aktywa razem 1 024 170,00 1 051 108,00 1 034 806,00 1 021 706,00 1 087 110,00
Kapitał własny 670 508,00 706 534,00 736 990,00 695 519,00 717 438,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 22 986,95 22 986,95 22 986,95 22 986,95 22 986,95
Wartość księgowa na jedną akcję 29,17 30,74 32,06 30,26 31,21
Zysk (strata) na jedną akcję 1,49 1,57 1,33 0,76 0,95
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 681 566,00 732 345,00 726 206,00 699 679,00 699 288,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 41 159,00 42 320,00 35 804,00 26 961,00 33 581,00
Zysk (strata) brutto 42 031,00 46 861,00 38 565,00 23 961,00 27 520,00
Zysk (strata) netto 34 405,00 37 199,00 30 635,00 17 636,00 22 340,00
Aktywa razem 1 065 010,00 1 091 656,00 1 075 356,00 1 062 469,00 1 128 404,00
Kapitał własny 709 883,00 747 106,00 777 618,00 736 408,00 758 748,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 22 986,95 22 986,95 22 986,95 22 986,95 22 986,95
Wartość księgowa na jedną akcję 30,88 32,50 33,83 32,04 33,01
Zysk (strata) na jedną akcję 1,50 1,62 1,33 0,77 0,97
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 2 487 070,00 2 348 922,00 2 386 509,00 2 547 505,00 2 666 877,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 145 236,00 122 480,00 85 321,00 73 638,00 122 397,00
Zysk (strata) brutto 150 568,00 117 759,00 82 400,00 50 556,00 120 931,00
Zysk (strata) netto 121 100,00 95 215,00 65 336,00 40 669,00 97 809,00
Aktywa razem 954 694,00 997 141,00 997 766,00 957 349,00 1 051 108,00
Kapitał własny 798 434,00 835 290,00 653 000,00 639 295,00 706 534,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 22 986,95 22 986,95 22 986,95 22 986,95 22 986,95
Wartość księgowa na jedną akcję 34,73 36,34 28,41 27,81 30,74
Zysk (strata) na jedną akcję 5,27 4,14 2,84 1,77 4,26
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 2 487 070,00 2 348 922,00 2 386 509,00 2 547 505,00 2 666 877,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 143 832,00 120 215,00 126 931,00 73 374,00 124 256,00
Zysk (strata) brutto 149 127,00 115 259,00 124 273,00 51 316,00 123 704,00
Zysk (strata) netto 119 841,00 93 235,00 107 581,00 41 276,00 99 747,00
Aktywa razem 954 875,00 996 124,00 1 045 383,00 997 475,00 1 091 656,00
Kapitał własny 796 197,00 831 073,00 691 027,00 677 929,00 747 106,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 22 986,95 22 986,95 22 986,95 22 986,95 22 986,95
Wartość księgowa na jedną akcję 34,64 36,15 30,06 29,49 32,50
Zysk (strata) na jedną akcję 5,21 4,06 4,68 1,80 4,34
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
08.11.2005 2005 Beskidzki Dom Maklerski 651 500 23 200 -
08.11.2005 2006 Beskidzki Dom Maklerski 674 500 26 700 -
24.04.2002 2000 DM AmerBrokers S.A. 583 855 7 842 EPS 0,61 P/E= 13,7 Kurs 8,30 zł
24.04.2002 1999 DM AmerBrokers S.A. 542 922 -53 138 EPS (-) 5,49 Kurs 9 zł
24.04.2002 2001 DM AmerBrokers S.A. 640 476 7 986 EPS 0,62 ZŁ P/E= 10