STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MLP (MILKPOL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 7 459,00 7 473,00 5 628,00 6 179,00 6 448,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 107,00 -64,00 -101,00 -196,00 226,00
Zysk (strata) brutto 79,00 -79,00 -123,00 -258,00 249,00
Zysk (strata) netto 47,00 -79,00 -123,00 -254,00 245,00
Aktywa razem 7 427,00 7 310,00 7 143,00 7 164,00 7 168,00
Kapitał własny 3 195,00 3 116,00 2 993,00 2 742,00 2 988,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 853,50 11 853,50 11 853,50 11 853,50 11 853,50
Wartość księgowa na jedną akcję 0,27 0,26 0,25 0,23 0,25
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 -0,01 -0,01 -0,02 0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 21 267,00 25 014,00 29 647,00 28 342,00 26 739,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -214,00 -87,00 -674,00 -398,00 -249,00
Zysk (strata) brutto -229,00 -113,00 -706,00 -428,00 -378,00
Zysk (strata) netto -226,00 -113,00 -669,00 -414,00 -406,00
Aktywa razem 6 359,00 6 915,00 6 424,00 7 436,00 7 164,00
Kapitał własny 4 345,00 4 232,00 3 563,00 3 148,00 2 742,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 853,50 11 853,50 11 853,50 11 853,50 11 853,50
Wartość księgowa na jedną akcję 0,37 0,36 0,30 0,27 0,23
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 -0,01 -0,06 -0,04 -0,03