STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EEX (EKOEXPORT)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 9 095,00 9 763,00 9 485,00 12 502,00 9 222,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 904,00 936,00 293,00 1 320,00 -327,00
Zysk (strata) brutto -16 965,00 813,00 841,00 3 542,00 -1 928,00
Zysk (strata) netto -16 792,00 646,00 422,00 2 667,00 -1 253,00
Aktywa razem 112 019,00 114 032,00 115 856,00 118 295,00 119 774,00
Kapitał własny 79 305,00 82 859,00 83 280,00 85 947,00 84 696,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 177,06 13 149,56 13 149,56 13 149,56 13 149,56
Wartość księgowa na jedną akcję 6,51 6,30 6,33 6,54 6,44
Zysk (strata) na jedną akcję -1,38 0,05 0,03 0,20 -0,10
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 8 194,00 9 097,00 9 874,00 9 374,00 12 502,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 709,00 -1 470,00 757,00 -546,00 1 243,00
Zysk (strata) brutto -2 617,00 -19 559,00 -394,00 570,00 2 962,00
Zysk (strata) netto -1 515,00 -21 566,00 -238,00 -463,00 2 585,00
Aktywa razem 93 875,00 73 086,00 78 392,00 76 103,00 76 579,00
Kapitał własny 68 069,00 49 674,00 56 693,00 51 859,00 53 908,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 177,06 12 177,06 13 149,56 13 149,56 13 149,56
Wartość księgowa na jedną akcję 5,59 4,08 4,31 3,94 4,10
Zysk (strata) na jedną akcję -0,12 -1,77 -0,02 -0,04 0,20
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 20 431,00 20 353,00 25 450,00 33 694,00 40 972,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 059,00 1 568,00 -692,00 -819,00 2 222,00
Zysk (strata) brutto 4 437,00 5 261,00 379,00 -15 427,00 3 268,00
Zysk (strata) netto 3 259,00 3 720,00 82,00 -15 877,00 2 482,00
Aktywa razem 99 317,00 126 557,00 131 350,00 112 019,00 119 774,00
Kapitał własny 65 744,00 91 642,00 101 337,00 79 305,00 84 696,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 977,50 11 327,50 12 177,06 12 177,06 13 149,56
Wartość księgowa na jedną akcję 5,99 8,09 8,32 6,51 6,44
Zysk (strata) na jedną akcję 0,30 0,33 0,01 -1,30 0,19
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - 20 353,00 25 535,00 33 696,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - 1 295,00 -4 648,00 -4 936,00
Zysk (strata) brutto - - 1 029,00 -7 046,00 -22 760,00
Zysk (strata) netto - - -71,00 -7 437,00 -22 805,00
Aktywa razem - - 96 633,00 93 826,00 73 086,00
Kapitał własny - - 62 595,00 68 434,00 49 674,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 11 327,50 12 177,06 12 177,06
Wartość księgowa na jedną akcję - - 5,53 5,62 4,08
Zysk (strata) na jedną akcję - - -0,01 -0,61 -1,87