STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EEX (EKOEXPORT)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 8 093,00 8 312,00 8 194,00 9 095,00 9 763,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 653,00 32,00 401,00 -1 905,00 936,00
Zysk (strata) brutto 934,00 954,00 -350,00 -16 965,00 813,00
Zysk (strata) netto 602,00 611,00 -298,00 -16 792,00 646,00
Aktywa razem 132 758,00 135 627,00 136 440,00 112 019,00 114 032,00
Kapitał własny 101 939,00 101 903,00 101 605,00 79 305,00 82 859,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 177,06 12 177,06 12 177,06 12 177,06 13 149,56
Wartość księgowa na jedną akcję 8,37 8,37 8,34 6,51 6,30
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 0,05 -0,02 -1,38 0,05
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 8 092,00 8 313,00 8 194,00 9 097,00 9 874,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -105,00 -1 652,00 -1 709,00 -1 470,00 757,00
Zysk (strata) brutto 43,00 -626,00 -2 618,00 -19 559,00 -394,00
Zysk (strata) netto -200,00 476,00 -3 952,00 -19 129,00 -238,00
Aktywa razem 93 784,00 94 451,00 93 875,00 73 086,00 78 392,00
Kapitał własny 69 265,00 69 102,00 68 069,00 49 674,00 56 693,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 177,06 12 177,06 12 177,06 12 177,06 13 149,56
Wartość księgowa na jedną akcję 5,69 5,68 5,59 4,08 4,31
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 0,04 -0,33 -1,57 -0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 24 502,00 20 431,00 20 353,00 25 450,00 33 694,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 036,00 3 059,00 1 568,00 -692,00 -819,00
Zysk (strata) brutto 11 758,00 4 437,00 5 261,00 379,00 -15 427,00
Zysk (strata) netto 9 525,00 3 259,00 3 720,00 82,00 -15 877,00
Aktywa razem 83 712,00 99 317,00 126 557,00 131 350,00 112 019,00
Kapitał własny 59 504,00 65 744,00 91 642,00 101 337,00 79 305,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 977,50 10 977,50 11 327,50 12 177,06 12 177,06
Wartość księgowa na jedną akcję 5,42 5,99 8,09 8,32 6,51
Zysk (strata) na jedną akcję 0,87 0,30 0,33 0,01 -1,30
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - 20 353,00 25 535,00 33 696,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - 1 295,00 -4 648,00 -4 936,00
Zysk (strata) brutto - - 1 029,00 -7 046,00 -22 760,00
Zysk (strata) netto - - -71,00 -7 437,00 -22 805,00
Aktywa razem - - 96 633,00 93 826,00 73 086,00
Kapitał własny - - 62 595,00 68 434,00 49 674,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 11 327,50 12 177,06 12 177,06
Wartość księgowa na jedną akcję - - 5,53 5,62 4,08
Zysk (strata) na jedną akcję - - -0,01 -0,61 -1,87