STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LTX (LENTEX)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 44 375,00 46 897,00 39 395,00 44 807,00 43 995,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 411,00 6 750,00 4 325,00 4 983,00 4 897,00
Zysk (strata) brutto 16 215,00 6 128,00 4 341,00 5 038,00 12 709,00
Zysk (strata) netto 14 687,00 4 933,00 3 500,00 4 044,00 11 820,00
Aktywa razem 304 835,00 293 962,00 290 135,00 291 990,00 291 512,00
Kapitał własny 219 790,00 224 723,00 228 171,00 232 215,00 218 321,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 48 858,36 48 858,36 48 858,36 48 858,36 48 858,36
Wartość księgowa na jedną akcję 4,50 4,60 4,67 4,75 4,47
Zysk (strata) na jedną akcję 0,30 0,10 0,07 0,08 0,24
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 130 570,00 127 988,00 100 280,00 108 323,00 119 022,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 739,00 14 238,00 8 439,00 7 185,00 9 217,00
Zysk (strata) brutto 13 635,00 13 742,00 8 030,00 6 911,00 9 471,00
Zysk (strata) netto 9 408,00 8 730,00 4 079,00 7 950,00 5 471,00
Aktywa razem 624 599,00 608 128,00 594 975,00 609 423,00 605 077,00
Kapitał własny 327 767,00 336 040,00 340 372,00 348 331,00 327 819,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 48 858,36 48 858,36 48 858,36 48 858,36 48 858,36
Wartość księgowa na jedną akcję 6,71 6,88 6,97 7,13 6,71
Zysk (strata) na jedną akcję 0,19 0,18 0,08 0,16 0,11
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 169 566,00 178 957,00 189 667,00 179 295,00 173 723,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 469,00 32 397,00 41 828,00 30 795,00 24 639,00
Zysk (strata) brutto 41 506,00 55 249,00 78 638,00 36 365,00 32 559,00
Zysk (strata) netto 36 233,00 48 687,00 65 079,00 31 051,00 27 839,00
Aktywa razem 319 263,00 313 131,00 299 731,00 304 263,00 290 135,00
Kapitał własny 209 997,00 237 115,00 220 640,00 227 256,00 228 171,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 59 937,07 54 287,07 48 858,36 48 858,36 48 858,36
Wartość księgowa na jedną akcję 3,50 4,37 4,52 4,65 4,67
Zysk (strata) na jedną akcję 0,61 0,90 1,33 0,64 0,57
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 370 861,00 326 021,00 466 200,00 478 677,00 477 469,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 39 094,00 39 449,00 55 838,00 47 544,00 46 332,00
Zysk (strata) brutto 48 591,00 87 584,00 55 205,00 44 914,00 44 661,00
Zysk (strata) netto 66 836,00 77 007,00 68 068,00 34 338,00 28 534,00
Aktywa razem 551 036,00 662 723,00 631 948,00 623 457,00 594 975,00
Kapitał własny 310 431,00 364 264,00 344 901,00 337 919,00 340 372,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 59 937,07 54 287,07 48 858,36 48 858,36 48 858,36
Wartość księgowa na jedną akcję 5,18 6,71 7,06 6,92 6,97
Zysk (strata) na jedną akcję 1,12 1,42 1,39 0,70 0,58
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
23.01.2014 2014 DM BPS 436 200 43 500 -
23.01.2014 2015 DM BPS 461 800 44 800 -
22.01.2014 2012 DM BPS 364 200 21 500 -
21.01.2014 2013 DM BPS 417 900 39 500 -
03.09.2007 2008 DM PKO BP 256 630 23 470 -
03.09.2007 2007 DM PKO BP 203 460 9 270 -
10.08.2004 2004 DM Millennium 213 600 13 000 GK
07.11.2003 2003 zarząd 192 800 13 700 Zysk operacyjny - 17,1 mln zł
05.09.2002 2002 DM BZ WBK 154 000 5 100 EPS 0,82 PLN P/E=14,7
05.09.2002 2003 DM BZ WBK 167 000 6 300 EPS 1,01 PLN P/E=11,8