STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LTX (LENTEX)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 44 807,00 43 995,00 43 217,00 41 254,00 47 751,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 983,00 4 897,00 5 996,00 6 279,00 8 131,00
Zysk (strata) brutto 5 038,00 12 709,00 6 258,00 11 818,00 8 802,00
Zysk (strata) netto 4 044,00 11 820,00 5 033,00 9 511,00 6 959,00
Aktywa razem 291 990,00 291 512,00 289 053,00 282 835,00 289 273,00
Kapitał własny 232 215,00 218 321,00 223 354,00 207 132,00 214 091,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 48 858,36 48 858,36 48 858,36 48 858,36 48 858,36
Wartość księgowa na jedną akcję 4,75 4,47 4,57 4,24 4,38
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 0,24 0,10 0,20 0,14
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 74 847,00 119 022,00 122 216,00 -28 721,00 80 289,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 484,00 9 217,00 12 287,00 -197,00 8 412,00
Zysk (strata) brutto 5 381,00 9 471,00 12 221,00 -199,00 10 762,00
Zysk (strata) netto 7 950,00 5 471,00 8 064,00 -13 136,00 7 941,00
Aktywa razem 609 423,00 605 077,00 607 342,00 500 183,00 509 197,00
Kapitał własny 348 331,00 327 819,00 336 204,00 289 065,00 298 661,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 48 858,36 48 858,36 48 858,36 48 858,36 48 858,36
Wartość księgowa na jedną akcję 7,13 6,71 6,88 5,92 6,11
Zysk (strata) na jedną akcję 0,16 0,11 0,17 -0,27 0,16
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 178 957,00 189 667,00 179 295,00 173 723,00 173 273,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 32 397,00 41 828,00 30 795,00 24 639,00 22 155,00
Zysk (strata) brutto 55 249,00 78 638,00 36 365,00 32 559,00 35 823,00
Zysk (strata) netto 48 687,00 65 079,00 31 051,00 27 839,00 30 408,00
Aktywa razem 313 131,00 299 731,00 304 263,00 290 135,00 282 835,00
Kapitał własny 237 115,00 220 640,00 227 256,00 228 171,00 207 132,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 54 287,07 48 858,36 48 858,36 48 858,36 48 858,36
Wartość księgowa na jedną akcję 4,37 4,52 4,65 4,67 4,24
Zysk (strata) na jedną akcję 0,90 1,33 0,64 0,57 0,62
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 326 021,00 466 200,00 478 677,00 336 223,00 320 840,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 39 449,00 55 838,00 47 544,00 33 682,00 28 492,00
Zysk (strata) brutto 87 584,00 55 205,00 44 914,00 32 864,00 28 404,00
Zysk (strata) netto 77 007,00 68 068,00 34 338,00 28 534,00 8 349,00
Aktywa razem 662 723,00 631 948,00 623 457,00 594 975,00 500 183,00
Kapitał własny 364 264,00 344 901,00 337 919,00 340 372,00 289 065,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 54 287,07 48 858,36 48 858,36 48 858,36 48 858,36
Wartość księgowa na jedną akcję 6,71 7,06 6,92 6,97 5,92
Zysk (strata) na jedną akcję 1,42 1,39 0,70 0,58 0,17
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
23.01.2014 2014 DM BPS 436 200 43 500 -
23.01.2014 2015 DM BPS 461 800 44 800 -
22.01.2014 2012 DM BPS 364 200 21 500 -
21.01.2014 2013 DM BPS 417 900 39 500 -
03.09.2007 2008 DM PKO BP 256 630 23 470 -
03.09.2007 2007 DM PKO BP 203 460 9 270 -
10.08.2004 2004 DM Millennium 213 600 13 000 GK
07.11.2003 2003 zarząd 192 800 13 700 Zysk operacyjny - 17,1 mln zł
05.09.2002 2002 DM BZ WBK 154 000 5 100 EPS 0,82 PLN P/E=14,7
05.09.2002 2003 DM BZ WBK 167 000 6 300 EPS 1,01 PLN P/E=11,8