STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ASE (ASSECOSEE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 5 617,00 6 534,00 5 138,00 7 095,00 6 642,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 488,00 182,00 315,00 1 320,00 1 296,00
Zysk (strata) brutto 420,00 13 879,00 505,00 36 503,00 1 996,00
Zysk (strata) netto 269,00 12 957,00 672,00 33 870,00 2 042,00
Aktywa razem 628 796,00 644 263,00 651 830,00 684 918,00 676 739,00
Kapitał własny 610 226,00 623 486,00 624 456,00 631 721,00 633 881,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 51 894,25 51 894,25 51 894,25 51 894,25 51 894,25
Wartość księgowa na jedną akcję 11,76 12,02 12,03 12,17 12,22
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,25 0,01 0,65 0,04
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 151 530,00 221 503,00 178 816,00 198 158,00 228 802,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 761,00 24 840,00 21 219,00 22 564,00 29 894,00
Zysk (strata) brutto 21 357,00 23 130,00 21 472,00 24 443,00 29 405,00
Zysk (strata) netto 18 173,00 19 923,00 18 025,00 17 785,00 25 249,00
Aktywa razem 910 856,00 989 566,00 1 068 097,00 1 117 466,00 1 223 860,00
Kapitał własny 731 728,00 763 425,00 767 104,00 755 163,00 804 606,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 51 894,25 51 894,25 51 894,25 51 894,25 51 894,25
Wartość księgowa na jedną akcję 14,10 14,71 14,78 14,55 15,51
Zysk (strata) na jedną akcję 0,35 0,38 0,35 0,34 0,49
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 17 023,00 15 836,00 15 804,00 16 527,00 21 890,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 698,00 2 240,00 2 545,00 1 038,00 1 664,00
Zysk (strata) brutto 19 912,00 58 100,00 856,00 22 164,00 30 831,00
Zysk (strata) netto 18 761,00 55 298,00 19,00 19 831,00 28 501,00
Aktywa razem 618 118,00 666 409,00 645 278,00 637 282,00 644 263,00
Kapitał własny 612 630,00 647 170,00 625 393,00 620 843,00 623 486,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 51 894,25 51 894,25 51 894,25 51 894,25 51 894,25
Wartość księgowa na jedną akcję 11,81 12,47 12,05 11,96 12,02
Zysk (strata) na jedną akcję 0,36 1,07 0,00 0,38 0,55
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 500 930,00 487 205,00 570 634,00 570 859,00 670 377,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 46 232,00 53 097,00 56 780,00 65 866,00 74 482,00
Zysk (strata) brutto 46 217,00 53 664,00 60 967,00 67 416,00 78 060,00
Zysk (strata) netto 39 035,00 43 580,00 51 468,00 54 648,00 64 716,00
Aktywa razem 848 297,00 847 962,00 946 448,00 918 315,00 989 566,00
Kapitał własny 679 006,00 687 241,00 730 201,00 717 740,00 763 425,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 51 894,25 51 894,25 51 894,25 51 894,25 51 894,25
Wartość księgowa na jedną akcję 13,08 13,24 14,07 13,83 14,71
Zysk (strata) na jedną akcję 0,75 0,84 0,99 1,05 1,25
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
10.10.2013 2014 DM IDM SA 473 400 36 200 -
10.10.2013 2013 460 700 36 300 -
10.10.2013 2015 DM IDM SA 488 100 37 400 -
01.10.2013 2012 DM IDM SA 462 500 49 700 -