STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ASE (ASSECOSEE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 5 138,00 7 095,00 6 642,00 6 300,00 6 892,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 315,00 1 320,00 1 296,00 190,00 1 335,00
Zysk (strata) brutto 505,00 36 503,00 1 996,00 4 038,00 18 865,00
Zysk (strata) netto 672,00 33 870,00 2 042,00 3 661,00 18 176,00
Aktywa razem 651 830,00 684 918,00 676 739,00 679 755,00 694 169,00
Kapitał własny 624 456,00 631 721,00 633 881,00 637 685,00 656 004,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 51 894,25 51 894,25 51 894,25 51 894,25 51 894,25
Wartość księgowa na jedną akcję 12,03 12,17 12,22 12,29 12,64
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,65 0,04 0,07 0,35
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 178 816,00 198 158,00 228 802,00 275 560,00 230 985,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 551,00 22 564,00 29 894,00 36 524,00 28 378,00
Zysk (strata) brutto 21 804,00 24 443,00 29 405,00 35 110,00 28 122,00
Zysk (strata) netto 18 193,00 17 785,00 25 249,00 28 930,00 23 547,00
Aktywa razem 1 063 577,00 1 117 466,00 1 223 860,00 1 249 767,00 1 249 636,00
Kapitał własny 763 216,00 755 163,00 804 606,00 798 152,00 866 731,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 51 894,25 51 894,25 51 894,25 51 894,25 51 894,25
Wartość księgowa na jedną akcję 14,71 14,55 15,51 15,38 16,70
Zysk (strata) na jedną akcję 0,35 0,34 0,49 0,56 0,45
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 15 836,00 15 804,00 16 527,00 21 890,00 25 175,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 240,00 2 545,00 1 038,00 1 664,00 3 121,00
Zysk (strata) brutto 58 100,00 856,00 22 164,00 30 831,00 43 042,00
Zysk (strata) netto 55 298,00 19,00 19 831,00 28 501,00 40 245,00
Aktywa razem 666 409,00 645 278,00 637 282,00 644 263,00 679 755,00
Kapitał własny 647 170,00 625 393,00 620 843,00 623 486,00 637 685,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 51 894,25 51 894,25 51 894,25 51 894,25 51 894,25
Wartość księgowa na jedną akcję 12,47 12,05 11,96 12,02 12,29
Zysk (strata) na jedną akcję 1,07 0,00 0,38 0,55 0,78
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 487 205,00 570 634,00 570 859,00 670 377,00 881 336,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 53 097,00 56 780,00 65 866,00 74 482,00 110 200,00
Zysk (strata) brutto 53 664,00 60 967,00 67 416,00 78 060,00 110 430,00
Zysk (strata) netto 43 580,00 51 468,00 54 648,00 64 716,00 89 989,00
Aktywa razem 847 962,00 946 448,00 918 315,00 989 566,00 1 249 767,00
Kapitał własny 687 241,00 730 201,00 717 740,00 763 425,00 798 152,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 51 894,25 51 894,25 51 894,25 51 894,25 51 894,25
Wartość księgowa na jedną akcję 13,24 14,07 13,83 14,71 15,38
Zysk (strata) na jedną akcję 0,84 0,99 1,05 1,25 1,73
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
10.10.2013 2014 DM IDM SA 473 400 36 200 -
10.10.2013 2013 460 700 36 300 -
10.10.2013 2015 DM IDM SA 488 100 37 400 -
01.10.2013 2012 DM IDM SA 462 500 49 700 -