STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ORN (ORIONINV)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 4 196,00 6 207,00 6 940,00 6 905,00 4 283,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 393,00 516,00 576,00 13,00 112,00
Zysk (strata) brutto 166,00 3 160,00 2 622,00 1 212,00 2 353,00
Zysk (strata) netto 243,00 2 994,00 2 965,00 1 331,00 1 425,00
Aktywa razem 80 769,00 84 605,00 87 233,00 84 405,00 83 232,00
Kapitał własny 38 873,00 39 486,00 42 451,00 43 786,00 45 211,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 823,12 10 823,12 10 823,12 10 823,12 10 823,12
Wartość księgowa na jedną akcję 3,59 3,65 3,92 4,05 4,18
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,28 0,27 0,12 0,13
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 7 963,00 4 421,00 8 090,00 7 062,00 6 421,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 988,00 1 636,00 2 937,00 1 713,00 2 617,00
Zysk (strata) brutto 2 900,00 1 609,00 2 910,00 1 699,00 2 514,00
Zysk (strata) netto 2 516,00 1 809,00 2 100,00 1 820,00 2 061,00
Aktywa razem 78 355,00 90 397,00 98 598,00 97 193,00 94 864,00
Kapitał własny 38 022,00 37 476,00 39 576,00 41 418,00 38 020,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 823,12 10 823,12 10 823,12 10 823,12 10 823,12
Wartość księgowa na jedną akcję 3,51 3,46 3,66 3,83 3,51
Zysk (strata) na jedną akcję 0,23 0,17 0,19 0,17 0,19
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 22 894,00 14 070,00 25 648,00 20 661,00 24 248,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 691,00 333,00 4 320,00 1 678,00 1 498,00
Zysk (strata) brutto 9 619,00 5 043,00 6 417,00 6 497,00 7 160,00
Zysk (strata) netto 8 731,00 4 939,00 5 687,00 4 766,00 7 532,00
Aktywa razem 38 950,00 58 093,00 76 696,00 83 153,00 84 405,00
Kapitał własny 29 883,00 31 806,00 35 536,00 38 631,00 43 786,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 823,12 10 823,12 10 823,12 10 823,12 10 823,12
Wartość księgowa na jedną akcję 2,76 2,94 3,28 3,57 4,05
Zysk (strata) na jedną akcję 0,81 0,46 0,53 0,44 0,70
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 30 536,00 23 802,00 25 662,00 28 787,00 27 536,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 566,00 7 713,00 6 268,00 10 288,00 9 273,00
Zysk (strata) brutto 10 558,00 7 587,00 6 080,00 8 954,00 9 117,00
Zysk (strata) netto 8 528,00 6 228,00 5 066,00 7 377,00 8 246,00
Aktywa razem 37 533,00 60 118,00 89 367,00 76 961,00 97 193,00
Kapitał własny 27 748,00 31 467,00 33 253,00 36 822,00 41 418,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 823,12 10 823,12 10 823,12 10 823,12 10 823,12
Wartość księgowa na jedną akcję 2,56 2,91 3,07 3,40 3,83
Zysk (strata) na jedną akcję 0,79 0,58 0,47 0,68 0,76